Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Plakat informacyjny

Podpisanie umowy na realizację zadania Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Opublikowano: 14-03-2023
Gmina Świebodzice informuje o podpisaniu umowy z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 r środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 324 727,20 zł.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

• wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

• wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

• załatwianiu spraw urzędowych;

• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

• zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

• o stopniu znacznym lub

• o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2023 roku

PROGRAM FINANSOWANY JEST Z FUNDUSZU SOOLIDARNOŚCIOWEGO

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 324 727,20 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 324 727,20 zł

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach ul. Świdnica 7, tel. 74 6669587

Autor: OPS/Wydział PK

Liczba wyświetleń: 481

Powrót