Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

plakat informacyjny

Lista projektów ocenionych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Opublikowano: 18-05-2023
Działając na podstawie § 29 Załącznika do uchwały nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 stycznia 2020 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice, Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej Zespół ds. oceny projektów (powołany Zarządzeniem nr 0050/1283/2023 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 31.03.2023 r.) sporządził listę projektów ocenionych pozytywnie oraz negatywnie, które podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronach internetowych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach wraz z nazwą Wnioskodawcy.

Zgodnie z § 22 ust. 1 Załącznika ww. uchwały projekty podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej w kolejności ustalonej przez wynik głosowania.

Lista zgłoszonych projektów wraz z ilością otrzymanych głosów

1.

Modernizacja placu zabaw dla dzieci z „kącikiem” do gimnastyki dla dorosłych

87

2.

Wykonanie murala, który w swojej treści będzie nawiązywał do historyczno-społecznych tradycji naszego miasta. Myślą przewodnią dzieła będzie postać i osiągnięcia najsłynniejszego mieszkańca Świebodzic Gustawa Beckera

98

3.

Zadaszenie trybuny stadionu piłkarskiego wraz z montażem nagłośnienia i monitoringu

121

RAZEM

306

 

Lista projektów ocenionych pozytywnie

 

Tytuł projektu

 

 

Wnioskodawca

Zadaszenie trybuny stadionu piłkarskiego wraz z montażem nagłośnienia i monitoringu

Marek Gąsior, Euzebiusz Wojdat

Wykonanie murala, który w swojej treści będzie nawiązywał do historyczno-społecznych tradycji naszego miasta. Myślą przewodnią dzieła będzie postać i osiągnięcia najsłynniejszego mieszkańca Świebodzic Gustawa Beckera*

Janusz Kujat, Adam Mroziuk, Małgorzata Kujat

Modernizacja placu zabaw dla dzieci z „kącikiem” do gimnastyki dla dorosłych *

Aneta Dobosz, Adriana Karpowicz

*projekt oceniony pozytywnie, przekraczający minimalną kwotę przeznaczoną na Budżet Obywatelski.

Lista projektów ocenionych negatywnie

Tytuł projektu

Wnioskodawca

Uzasadnienie

 

     

Od negatywnej oceny projektu przysługuje Wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania w terminie 7 dni od daty opublikowania listy projektów (§ 30 załącznika do uchwały nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 stycznia 2020 r. z późniejszymi zmianami ).

Uwaga! Ze względu na możliwość wniesienia odwołania ostateczna lista projektów do realizacji zostanie opublikowana niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie odwołania lub po przeprowadzeniu procedury odwoławczej. 

Autor: Urząd Miejski w Świebodzicach

Liczba wyświetleń: 201

Powrót