25-lecie nadania SP nr 2 imienia Nauczycieli Tajnego Nauczania | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie wspólne

25-lecie nadania SP nr 2 imienia Nauczycieli Tajnego Nauczania

Opublikowano: 19-05-2023
Nadanie imienia każdej placówce oświatowej jest wydarzeniem podniosłym i niezwykle ważnym. Dzisiaj w piątek 19 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzicach obchodzono 25. Rocznicę nadania imienia Nauczycieli Tajnego Nauczania.

Obchody rozpoczęto Mszą św. odprawioną przez Wicedziekana Dekanatu Świebodzickiego, Księdza Proboszcza Parafii pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego Daniela Szymanika, w której udział wzięli: Dyrektor SP nr 2 Teresa Walczak-Jusiel, Burmistrz Miasta Świebodzice Paweł Ozga, Zastępca Burmistrza Miasta Świebodzice Tobiasz Wysoczański, Radna Rady Miejskiej Zofia Marek, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Elżbieta Krzan, uczniowie i nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców ze SP nr 2.

Po nabożeństwie zaproszono wszystkich gości na uroczystość podczas, której  uczniowie uroczyście wprowadzili sztandar szkoły, odśpiewano hymn państwowy. Dyrektor placówki serdecznie powitała zgromadzonych, podziękowała za przybycie.

W pięknej uroczystości, która była wypełniona  bardzo bogatym i twórczym programem artystycznym uczestniczyli także Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Delegatury w Wałbrzychu Danuta Skrobacka, Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Kruczek, Wiceprezes SM Sylwia Wawrzyńczyk, Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Alicja Pawlica. wszyscy Dyrektorzy placówek oświatowych, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Beata Wiciak, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Beata Rejek.

Podczas uroczystości  podkreślano jak bardzo ważną rolę pełnili nauczyciele i uczniowie w okresie wojennym, wykazywali się ogromną odwagą, zapałem, miłością do ojczyzny i pielęgnacji języka ojczystego, tak, aby przekazywany był następnym pokoleniom.

Przykładem tego jest Anna Mróz, która niestety nie mogła uczestniczyć w uroczystości, ale uczestnicy wysłuchali Jej  na nagranym filmie.

Jak na  tak piękny Jubileusz przystało Burmistrz Miasta Paweł Ozga w imieniu własnym oraz Zastępcy Burmistrza Tobiasza Wysoczańskiego złożył Pani Dyrektor Teresie Walczak Jusiel serdeczne życzenia, pogratulował Dyrekcji oraz całemu gronu pedagogicznemu dynamicznego rozwoju szkoły, oraz nieustannego dążenia do podnoszenia jakości kształcenia młodych świebodziczan. Podziękował Dyrektor Teresie Walczak-Jusiel za bardzo dobrą współpracę z Gminą zaangażowanie uczniów i nauczycieli w życie miasta, w tym udział w imprezach, wydarzeniach i akcjach miejskich.  

Burmistrz przekazał Dyrektor bukiet 25 białych róż oraz okolicznościowy grawer z życzeniami. Życzenia przekazali także pozostali Goście, którzy także wręczyli Dyrektor szkoły kwiaty.

Pani Dyrektor podczas uroczystości opowiedziała bardzo dokładnie o bieżącej działalności szkoły, projektach, w jakich uczestniczą uczniowie oraz ich osiągnięciach,  z tej okazji była specjalnie przygotowana prezentacja multimedialna. Dyrektor podziękowała Burmistrzowi Pawłowi Ozdze za nieustanne wspieranie inicjatyw podejmowanych przez placówkę i bardzo dobrą współpracę, jak podkreśliła  Dyrektor, zawsze mogła liczyć na wsparcie Burmistrza,  mówiła, że to wsparcie zawsze było na dobre i złe. Później zwróciła się do nauczycieli, uczniów i ich rodziców z podziękowaniem za ogromny wkład w zapisywanie kolejnych kart historii szkoły.

Za wspaniałą zespołową pracę, podkreślając, że każdy pracownik szkoły jest bardzo ważny. Głos zabrali również pozostali Goście, życząc placówce dalszych sukcesów edukacyjnych i wspominając początki jej funkcjonowania w naszym mieście. Warto przypomnieć, że Szkoła Podstawowa nr 2 aktywnie uczestniczy w programach międzynarodowej wymiany młodzieży m.in. Erasmus, a także projektach Edukacja Warta Zachodu, Mały Inżynier czy Razem dla Niepodległej

Nie zabrakło również okolicznościowego tortu z logo szkoły, wykonano także pamiątkowe wspólne zdjęcie.

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 739

Powrót