Kolejne drogi do remontu | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Ulica Dębowa

Kolejne drogi do remontu

Opublikowano: 27-06-2023
Gmina Świebodzice otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 655 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji przebudowy dróg gminnych.

- Zamierzamy dokonać przebudowy kolejnych siedmiu dróg w naszym mieście, w tym ulicy: Fabrycznej, Chrobrego, Sportowej, Dębowej, Polnej, Żwirki i Wigury oraz Parkowej - informuje Burmistrz Miasta Świebodzice Paweł Ozga. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje w szczególności dokumentację projektowo-kosztorysową, przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, instalacji elektrycznych, instalacji odwodnienia dróg oraz regulację studni i włazów.

Nowa promesa jest wynikiem złożonego przez gminę wniosku o zmianę inwestycji, po tym jak Rada Miejska w Świebodzicach nie zgodziła się na budowę łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach. Konsekwencją tej decyzji było unieważnienie postępowania zakupowego na budowę łącznika i niepodpisanie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Nowy wniosek otrzymał pozytywną rekomendację Prezesa Rady Ministrów.

- Będzie nie tylko ładnie i estetycznie, ale przede wszystkim bezpiecznie dla kierowców i naszych mieszkańców. Łącznika wprawdzie nie będziemy mieli, ale zrobiliśmy wszystko, aby nie stracić tych pieniędzy. Trzy tygodnie oczekiwaliśmy na decyzję grantodawcy, ale udało się. Mam nadzieję i liczę, że w nowych przetargach uda nam się wyłonić wykonawców i podpisać umowę, aby zrealizować kolejne potrzebne naszemu miastu inwestycje - dodaje Burmistrz Paweł Ozga.

Dofinansowanie zostało przyznane w formie wstępnej promesy. Procentowy udział własny dla gminy w realizacji inwestycji to 5 %. W chwili obecnej gmina rozpoczyna prace mające na celu ogłoszenie postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie wykonawców dla tych inwestycji. Dopiero po jego zakończeniu będzie  wiadomo, czy znajdą się chętni do wykonania przebudowy świebodzickich dróg i jakie będą faktyczne koszty.

pusty atrybut alt                                                        pusty atrybut alt

Autor: Wydział RS/PK

Liczba wyświetleń: 708

Powrót