Odbiór budowy kanalizacji deszczowej w ul. Olszańskiej | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

zdjęcie grupowe

Odbiór budowy kanalizacji deszczowej w ul. Olszańskiej

Opublikowano: 04-07-2023
We wtorek, 4 lipca, odbył się odbiór ostatniego odcinka kanalizacji deszczowej budowanego w ramach inwestycji pn. „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej (ul. Długa, Lotnicza, Strefowa, Sienna, Olszańska) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk 2014-2020”. Koszt tego odcinka to 4 mln zł. Inwestycja  jest dofinansowana ze środków unijnych w kwocie 2,75 mln zł.

Wykonawcą zadania  była firma Pana Adriana Pawłowskiego AD-BUD z Dziećmorowic, a funkcję kierownika budowy pełnił Robert Diug. Nadzór inwestorski sprawowali inspektorzy ze spółki INWEST-PROJEKT  z Wałbrzycha, którą reprezentowała Prezes Aneta Śmieszna.

W odbiorze uczestniczyli również Poseł na Sejm RP Ireneusz Zyska, Burmistrz Miasta Świebodzice Paweł Ozga, Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański, Kierownik Wydziału Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej Magdalena Osiewacz-Drab, Kierownik Wydziału Rozwoju, Strategii i Zamówień Publicznych Przemysław Grzybowski, Pracownicy UM.

Na ulicy Olszańskiej wybudowano kolektor kanalizacji deszczowej o średnicy dn 1200 i długości ok. 0,45 km z nowym wylotem do rzeki Pełcznicy. Wybudowanie tego odcinka pozwoli na odprowadzanie wód opadowych z terenu strefy przemysłowej zlokalizowanej w rejonie ulic Strefowej, Strzegomskiej i Lotniczej. Wody opadowe, przed wylotem do rzeki, będą oczyszczane w dwukomorowym osadniku wirowym i separatorze lamelowym.

Wraz z wcześniej wybudowaną kanalizacją deszczową w ulicach  Strefowej i Lotniczej oraz pod Rondem Solidarności dla potrzeb strefy przemysłowej wybudowano łącznie ponad  1,8 kilometra kanalizacji deszczowej z rur o średnicach od 315 mm do 1200 mm.

Gmina Świebodzice pozyskała w roku 2019 na realizację  zadania pn.  „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej (ul. Długa, Lotnicza, Strefowa, Sienna, Olszańska) dotację z programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie 4 mln zł. 
Zadanie to objęło także budowę kanalizacji deszczowej o długości 300 m w ulicy Siennej, w centrum miasta  i prawie 200 metrów kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej,  w dzielnicy Pełcznica.

Łącznie na ww. zadaniu roboty budowlane  kosztowały ponad 6, 6 mln zł, a dotacja unijna  wyniosła  4 mln zł.Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 659

Powrót