Realizacja programu MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie uczestnika programu

Realizacja programu MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023

Opublikowano: 27-07-2023
Po raz kolejny Gmina Świebodzice realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

W obecnej edycji usługą asystencji zostało objętych 20 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Rodzaj usług i ich zakres
godzinowy uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu. Udział w Programie jest nieodpłatny. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w wykonywaniu
czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury, spacerach, wspólnym spędzaniu czasu.
PROGRAM FINANSOWANY JEST Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 324 727,20 zł
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 324 727,20 zł
Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach ul. Świdnica 7, tel. 74 6669587.
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć uczestników wykonanych w trakcie realizacji usług.

Autor: OPS/Wydział PK

Liczba wyświetleń: 427

Powrót