Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Wrzucanie karty do urny

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz tych wyborców, którzy najpóźniej w dniu wyborów skończą 60 lat lub podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji

Opublikowano: 05-09-2023
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz tych wyborców, którzy najpóźniej w dniu wyborów skończą 60 lat lub podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji

dostępna jest na stronie internetowej https://swiebodzice.pl/  w folderze WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

 lub 

https://www.bip.swiebodzice.pl/wybory-do-sejmu-i-senatu-rp-referendum-ogolnokrajowe-2023/796 

Poniżej kilka zebranych najważniejszych informacji:

W związku zarządzeniem na dzień 15 października 2023 r.  wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowego wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub posiadający orzeczenie organu rentowego mogą głosować osobiście w dniu wyborów w określonej Obwodowej Komisji Wyborczej od godz. 7.00 do 21.00 w dniu 15 października 2023 r. 

 lub 

1. Głosować przez pełnomocnika. - wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania składać można do 6 października 2023 r. –  Urząd Miejski ul. 

S. Żeromskiego 27, pok. Nr 5. 

lub

2. Głosować korespondencyjnie: 

a) Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego należy dokonać do 2 października 2023 r. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu w przypadku mieszkańców Świebodzic będzie to Delegatura KBW Komisarz Wyborczy I, ul. Adama Pługa 12, 58-300 Wałbrzych, tel.: +48 74 665 65 10

Wnioski do pobrania znajdują się na https://swiebodzice.pl/  - zakładka WYBORY do Sejmu RP i Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowe r.  lub bezpośrednio pod adresem  https://www.bip.swiebodzice.pl/wybory-do-sejmu-i-senatu-rp-referendum-ogolnokrajowe-2023/796 

b) Pakiet wyborczy w głosowaniu korespondencyjnym można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pok. nr 9 lub może być dostarczony przez operatora z Poczty Polskiej. 

3.  Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych może otrzymać pakiet wyborczy. Szczegółowe informacje znajdują się na podanych wyżej stronach internetowych.

Autor: Wydział OA/SOL/PK

Liczba wyświetleń: 181

Powrót