Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Plakat Informacyjny

X edycja Dolnośląskie Małe Granty

Opublikowano: 06-11-2023
31 października ruszył nabór wniosków w X edycji Dolnośląskie Małe Granty. Zainteresowanie tegoroczną, wiosenną edycją było tak duże, że Urząd Marszałkowski we Wrocławiu postanowił ogłosić kolejny nabór.

Jeśli mieszkasz na Dolnym Śląsku, działasz w grupie nieformalnej, masz ciekawy pomysł i chcesz wesprzeć, integrować i wzmacniać lokalną społeczność, to ten projekt jest dla Ciebie.

- W sumie przekażemy mieszkańcom Dolnego Śląska środki finansowe na realizację m.in. projektów kulturalnych, sportowych, turystycznych, edukacyjnych, a także inicjatyw na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działań dla dzieci i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin, mniejszości narodowych i etnicznych oraz ekologii i ochrony zwierząt. Zwiększyliśmy również wartość dofinansowania do jednego projektu do 10 tys. zł! W 2023 roku na ten konkurs przekazaliśmy w sumie 700 tys. zł – informuje marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. 

O granty mogą starać się grupy nieformalne wspólnie realizujące lub planujące realizować działania w sferze pożytku publicznego, składające się z trzech pełnoletnich osób. Osoby te muszą mieszkać na Dolnym Śląsku.

Wnioski można składać do 13 listopada. Szczegóły programu oraz generator wniosku można znaleźć na stronie: www.malegranty.pl. 

Projekty można realizować w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. turystyki i krajoznawstwa;
 10. promocji i organizacji wolontariatu;
 11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 13. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
 14. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 15. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 16. inne.
   
Autor: DFOP/ Wydział PK

Liczba wyświetleń: 359

Powrót