Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Program "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Opublikowano: 06-11-2023
W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Świebodzice do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach prowadzi rozeznanie potrzeb na świadczenie usług opieki wychnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Udział w Programie jest bezpłatny.
Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością.
Osoby, które chciałby w 2024 roku, skorzystać z ww formy pomocy, bądź sprawować usługi opieki wytchnieniowej proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świebodzicach ul. Świdnicka 7 pok. 8 tel. 74 6669587. Wstępne zgłoszenia będą przyjmowane do 14 listopada 2023 r. Informacje te posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc, a także będą pomocne do aplikowania o środki zewnętrzne.
Szczegółowe informacje: https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf 

Autor: OPS/Wydział PK

Liczba wyświetleń: 291

Powrót