Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie poglądowe

Program MRiPS ”Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Opublikowano: 17-11-2023
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach informuje, że wniosek Gminy Świebodzice na środki finansowe z Programu ”Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną Wojewody Dolnośląskiego, jednakże z uwagi, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznało dla Województwa Dolnośląskiego środki w wysokości 59% wnioskowanej kwoty wniosek Gminy został zaktualizowany.

Realizacja Programu nastąpi po podpisaniu umowy z Wojewodą Dolnośląskim. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy
ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Adresatami Programu są:
- dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
oraz
- osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
- o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
- o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym: wsparcia uczestnika w: czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej, w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie, w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem. Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły lub placówki oświatowej może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usług. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.
Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę z niepełnosprawnością, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.
Udział w Programie jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach ul. Świdnicka 7 pok. 8 tel. 74 6669587.
Pliki do pobrania:
- Program ”Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024 https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf 
- Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu
Terytorialnego – edycja 2024 https://www.gov.pl/attachment/e328c568-cd00-40a1-af1a-5db2102feac5 
-Klauzula informacyjna RODO Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/attachment/b7e8b33d-8d88-43b3-9480-a82165fb2a05 
- Klauzula informacyjna dla uczestników Programu
klauzula uczestnik.pdf

Informacja dotycząca realizacji.pdf

Autor: OPS/Wydział PK

Liczba wyświetleń: 422

Powrót