Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konkurs na "Najładniejszą ozdobę Wielkanocną"

Opublikowano: 06-02-2024
Miasto Świebodzice zaprasza wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych z Gminy Świebodzice do wzięcia udziału w konkursie wielkanocnym „Na Najładniejszą Ozdobę Wielkanocną”. Prace należy złożyć w siedzibie organizatora – Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27, I piętro pok. nr 9 lub 10 (Wydział Edukacji i Spraw Społecznych), w terminie do dnia 14 marca 2024 r.

Regulamin konkursu

I. Organizator konkursu:

Urząd Miejski w Świebodzicach

II. Cel konkursu:

- rozbudzanie szeroko pojmowanych zainteresowań plastycznych,

- przybliżenie oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją związaną ze Świętami    Wielkanocnymi,

- rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej oraz poczucia estetyki, 

- ujawnianie talentów plastycznych i promocja uzdolnionych twórców,

- konfrontacja osiągnięć rówieśniczych pomiędzy uczestnikami w dziedzinie sztuk plastycznych.

III. Przedmiot Konkursu:

Samodzielne i indywidualne zaprojektowanie i wykonanie przez dziecko ozdoby wielkanocnej z wykorzystaniem dowolnych materiałów. 

IV. Zasady uczestnictwa:

1.      W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych z Gminy Świebodzice.

2.      Na konkurs należy zgłaszać prace wyłącznie własnego autorstwa.

3.      Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca: imię i nazwisko, wiek autora, nazwę placówki oraz obowiązkowo klasę do której uczęszcza dziecko   w przypadku ucznia szkoły podstawowej.

4.      Prace będą oceniane indywidualnie przez powołaną do tego celu komisję w trzech kategoriach wiekowych (przedszkole, szkoła podstawowa klasy I-III oraz szkoła podstawowa klasy IV-VIII).

5.      Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość, nawiązanie do tradycji świątecznej oraz samodzielność wykonania.

6.      Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotują nagrody rzeczowe.

V. Sprawy organizacyjne:

1.      Prace powinny być złożone w siedzibie organizatora – Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27, I piętro pok. nr 9 lub 10 ( Wydział Edukacji    i Spraw Społecznych ), w terminie do dnia 14 marca 2024 r. Po wskazanym terminie prace nie będą przyjmowane.

2.      Prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

3.      Na stronie internetowej www.swiebodzice.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu i dane osobowe zwycięzców.

4.      W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z organizatorem Konkursu : Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach – Marzanna Ślusarczyk  tel. 074/666-95-12.

5.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyduje Organizator konkursu.

Regulamin konkursu Najładniejsza ozdoba wielkanocna.pdf

 

 

Autor: Wydział ES/PK

Liczba wyświetleń: 356

Powrót