Władze Miasta wspierają Świebodzicką Radę Seniorów | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

zdjęcie grupowe

Władze Miasta wspierają Świebodzicką Radę Seniorów

Opublikowano: 14-02-2024
Świebodzicka Rada Seniorów pod przewodnictwem Antoniny Nowackiej od 2019 r. działa prężnie na rzecz starszego pokolenia Mieszkańców Świebodzic.

W środę, 14 lutego, w sali posiedzeń odbyło się kolejne posiedzenie rady, w którym na zaproszenie Przewodniczącej uczestniczyli Burmistrz Miasta Paweł Ozga i Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański. Po powitaniu wszystkich uczestników rozpoczęto obrady.  Głównym tematem był nabór wniosków do Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku. Program polega na udzieleniu gminom i powiatom dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań będących inicjatywą rad seniorów, a celem wymiana dobrych praktyk między radami seniorów, uświadamianie potrzeb osób starszych w życiu obywatelskim, określenie potrzeb rad seniorów w środowisku lokalnym, budowanie, rozwój oraz opracowanie strategii polityki senioralnej na Dolnym Śląsku, integracja i aktywizacja osób starszych. Pomoc finansowa na realizację zadania w ramach Programu nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł na funkcjonowanie rady seniorów, a warunkiem jej otrzymania jest zapewnienie wkładu własnego na poziomie minimum 20%.

Jak zapewnili zarówno Burmistrz Miasta Paweł Ozga, jak i Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański członkowie Świebodzickiej Rady Seniorów mogą liczyć na pełną pomoc ze strony Pracowników UM, podczas całego procesu ubiegania się o dotację.  

Dalszą część spotkania poświęcono m.in. omówieniu zwiększenia bezpieczeństwa Mieszkańców Świebodzic oraz potrzebie edukowania społeczeństwa w kwestii dbania o porządek i estetykę otoczenia. 

- Cieszę się, nie tylko dlatego, że mogłem się dzisiaj tu z Państwem spotkać, ale również, że poruszane są tak ważne tematy. To właśnie takie rozmowy pozwalają nam poznać Wasze oczekiwania i odpowiadać na nie. – podkreślił Burmistrz Miasta.

Przewodnicząca Rady Antonina Nowacka oraz Członkowie Rady serdecznie podziękowali za okazywane przez władze miasta wsparcie i serdeczną atmosferę. 

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 505

Powrót