Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Budżet Obywatelski 2024 - trwa zgłaszanie projektów

Opublikowano: 26-02-2024
Szanowni Mieszkańcy, Przypominamy, że do dnia 29 lutego br. trwa zgłaszanie projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 r.

Zgodnie z zapisami uchwały nr XXII/163/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice, prace nad Budżetem Obywatelskim realizowane są wg. harmonogramu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta o Nr 0050/1430/2024 z dnia 26 stycznia 2024r. :
 

ETAP TERMIN
  Kampania informacyjna 29 stycznia - 31 maja 2024 r.
  Zgłaszanie projektów 29 stycznia - 29 lutego 2024 r.
Przeprowadzenie głosowania 26 - 27 kwietnia 2024 r.
Weryfikacja projektów 29 kwietnia - 24 maja 2024 r.
Ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji 31 maja 2024 r. 

Przypominamy, że propozycje zadań zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie na terenie będącym własnością Gminy Świebodzice lub innych gminnych osób prawnych Gminy Świebodzice. W przypadku terenu należącego do innych niż Gmina - gminnych osób prawnych - wymagana jest zgoda tych osób. Zadania muszą należeć do katalogu zadań własnych gminy.

Sposób zgłaszania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej:

Do zgłaszania projektów uprawnieni są mieszkańcy Gminy Świebodzice, którzy w chwili składania formularza mają pełną zdolność do czynności prawnych. 

Propozycję projektu składa się w wersji papierowej na odpowiednim formularzu. 

Zgłoszenie projektu wymaga poparcia co najmniej 3 osób zamieszkujących na terenie Gminy Świebodzice. 

Wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę projektów. 

Zgłoszenie propozycji projektu przez Wnioskodawcę uznaje się za ważne, jeżeli wypełnione są wszystkie pola formularza oraz formularz został czytelnie podpisany przez uprawnionego Wnioskodawcę lub reprezentanta Wnioskodawcy.

Wypełniony formularz wraz z listą osób popierających oraz podpisaną klauzulą informacyjną składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Stefana Żeromskiego 27 lub można wysłać go pocztą na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Należy pamiętać, że projekty można składać wyłącznie w terminie określonym w harmonogramie.

Przepisy prawne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice:

uchwała nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 stycznia 2020r.pdf 

uchwała nr LXXVII/408/2023 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 24 kwietnia 2023.pdf

Dokumenty do pobrania:

formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice.pdf

Załącznik do regulaminu nr 1.docx

lista poparcia projektu/zadania

Załącznik nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice.pdf

załącznik do regulaminu nr 2.docx

 klauzula informacyjna

Załącznik nr 3 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice.pdf

 

Autor: Wydział RS/PK

Liczba wyświetleń: 265

Powrót