Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Grafika niebieskie ludziki i napis Budżet obywatelski 2018

Budżet obywatelski 2018 wybrany

Opublikowano: 19-01-2018
Blisko połowa ze zgłoszonych przez świebodziczan zadań w ramach budżetu obywatelskiego na rok bieżący, będzie zrealizowana. Niektóre zostały wykonane jeszcze w 2017 roku. Niektóre nie mogą być wykonane ponieważ gmina nie jest właścicielem gruntów, których dotyczą.

Na pewno ucieszą się ci zgłaszający, których propozycje zostały zakwalifikowane. To zadania dotyczące np. budowy kanalizacji, remontu chodników, zieleni, utwardzenie dojazdów do posesji czy budowa ścieżek rowerowych – choć takie zadanie właśnie trwa w naszym mieście w ramach dużego projektu unijnego związanego z ograniczaniem skutków niskiej emisji.

- Dziękuję wszystkim, którzy zgłosili swoje propozycje, bo to oznacza, że mieszkańców interesuje życie miasta i chcą mieć istotny wpływ na jego funkcjonowanie, to dla mnie ważna i cenna postawa obywatelska – mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Niestety, nie ma możliwości zrealizowania chociażby tych spraw, gdzie nie jesteśmy jako gmina właścicielem. Jednak staraliśmy się, by skierować do realizacji jak najwięcej takich zadań, które będą służyć większej grupie mieszkańców.

Wykaz wszystkich zgłoszonych do budżetu zadań poniżej w tabelce.

Kolorem zielonym zaznaczono zadania, które będą realizowane, niebieskim - które zostaną skierowane do realizacji, jeśli tylko w trakcie roku budżetowego pojawią się dodatkowe fundusze.

W ostatniej rubryce znajdą Państwu uzasadnienie, dlaczego zgłoszone zadanie nie może być zrealizowane.

W ostatniej rubryce znajdą Państwu uzasadnienie, dlaczego zgłoszone zadanie nie może być zrealizowane.

 

L.p.

Zadanie

Lokalizacja

Rozstrzygnięcie

1.

Wykonanie podjazdu do budynku mieszkalnego

ul. Władysława Sikorskiego 24

Realizacja w porozumieniu ze Wspólnotą budynku

2.

Psi park/wybieg dla psów z urządzeniami

tereny pofabryczne przy ul. Strzegomskiej, ul. Kasztanowej (obok Tesco), inne odpowiednie miejsca, które są dostępne oraz bezpieczne

Po zakończeniu prac związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych w mieście, Gmina przymierzy się do  zadania

 

3.

Wykonanie nowej nawierzchni drogi (asfalt) na odcinku około 50 metrów

Ciernie na wysokości nieruchomości nr 146 (odcinek 50 metrów), od tablicy: ,,Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne" w kierunku drogi głównej

Zaplanowano  do  realizacji

4.

Pomoc finansowa lub rzeczowa w realizacji nowej Harcówki dla Szczepu Harcerskiego ,,Imago" ze Świebodzic

ul. Wolności 23, Szkoła Podstawowa nr 3

Realizacja zadania nie w trybie budżetu obywatelskiego

5.

Przebudowa podwórka oraz schodów wejściowych do budynku mieszkalnego, zagospodarowanie terenu poprzez wyrównanie powierzchni, zorganizowanie terenów zielnych wokół budynku oraz instalacja małej architektury np. ławek, trzepaka, huśtaw

ul. Świdnicka 15-17

Gmina opracowała dokumentację projektowo-kosztorysowa na nowe zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budynku  przy ul .Świdnicka 17-19.

Zadanie zaplanowane do realizacji po zabezpieczeniu środków w budżecie gminy z przeznaczeniem na powyższy cel.

6.

Szczęśliwy Pies - specjalistyczny kompleks zdrowotno - rozrywkowy dla psów. Stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli bezpiecznie wyprowadzać swoje zwierzęta bez smyczy i kagańca.

miejsce, gdzie jest duże skupisko mieszkańców, którzy posiadają psy - Osiedle Sudeckie, Osiedle Piastowskie, Osiedle Słoneczne; ul. Złota na Osiedlu Słonecznym, obręb geodezyjny Pełcznica 2; numer działki 889/5 lub 876/28

Po zakończeniu prac związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych w mieście, Gmina przymierzy się do  zadania

7.

wyasfaltowanie lub wyłożenie nawierzchni kostką brukową oraz oświetlenie odcinka drogi

miejsce, w którym ul. Kościuszki łączy się ul. Pułaskiego wzdłuż Szosy Świdnickiej

Gmina nie jest właścicielem przedmiotowego terenu . Teren położony w pasie drogowym  drogi nr 35 – własność Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.  Ciąg komunikacyjny ma charakter nieformalny.

8.

Sala zabaw dla najmłodszych

Czerwona Torebka na Osiedlu Piastowskim, MDK lub OSiR

 W  bieżącym  roku przedsięwzięcie  niemożliwe do  zrealizowania.

9.

Budowa obwodnicy

obwód miasta, obok lotniska, z wylotem na Jelenią Górę oraz

Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego  miasta Świebodzice swoimi zapisami ustala  przebieg obwodnicy  miasta  oraz odpowiednio zabezpiecza   teren  pod kątem bezkolizyjnej   budowy drogi

10.

Zainstalowanie progu zwalniającego

Ciernie, okolice numeru 170-171

Zaplanowano  do  realizacji

11.

Remont chodnika

chodnik wzdłuż ul. Piasta, od ul. Przechodniej do ul. H. Probusa

Zaplanowano  do  realizacji

12.

Poprawa stanu techn. ciągu komunikacyjnego

Ciąg łączący ul. Graniczną z ul. Towarową

Gmina nie jest właścicielem przedmiotowego terenu. Własność: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w warszawie.     Ciąg komunikacyjny ma charakter nieformalny.

13.

Modernizacja i doposażenie placu zabaw

zbieg ul. Granicznej i ul. Środkowej

Plac zabaw został poddany gruntownej  przebudowie pod kątem korzystania przez młodsze  dzieci. W bieżącym roku nie przewiduje się dalszej  modernizacji.

14.

Modernizacja i doposażenie placu zabaw

Osiedle Sudeckie; plac zabaw obok boiska sportowego

Teren nie jest własnością Gminy. Własność Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach. Trwają rozmowy ze SM  pod kątem utworzenia „Otwartej Strefy  Aktywności”.  Pomysł nie jest akceptowany przez wszystkich mieszkańców osiedla.

15.

Wykonanie nawierzchni oraz oświetlenie drogi

odcinek łączący ul. Kościuszki i ul. Pułaskiego wzdłuż Szosy Świdnickiej

Gmina nie jest właścicielem przedmiotowego terenu. Teren położony w pasie drogowym  drogi nr 35 – własność Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.   Ciąg komunikacyjny ma charakter nieformalny.

16.

Przejście dla pieszych

obwodnica Osiedla Piastowskiego  w pobliżu  budynku ul.11-go Listopada nr 17 – strefy zamieszkania

W bieżącym roku nie przewiduje się realizacji

17.

Teren zielony  przy rzece

przejście z Osiedla Piastowskiego do ul. Sienkiewicza, przy moście

Gmina nie jest właścicielem przedmiotowego terenu. Właściciel : Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

18.

Teren zielony  przy Parku Miejskim

skrzyżowanie ul. Al. Lipowych i Parku Miejskiego

Zaplanowano  do  realizacji  w zakresie uzupełnienia powierzchni trawiastej

19.

Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnętrznej - likwidacja osadnika ścieków; restauracja studni przydomowej dla celów ogrodów przydomowych przy jednoczesnym obniżeniu wód gruntowych

ul. Wałbrzyska 28, 30, 32, 34, 36

W bieżącym roku  przewidziano do wykonania prace polegające na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej  wyłącznie  w pasie drogowym. Powyższe pozwoli w przyszłości  na kontynuację robót w obszarze podwórek .

20.

Budowa zatoki dla samochodów

Szkoła Podstawowa nr 4

Brak możliwości terenowych i technicznych

21.

Budowa słupów/tablic ogłoszeniowych

różne lokalizacje w mieście, miejsca często odwiedzane

Przewidziano do realizacji wyłącznie montaż tablic

22.

Wymiana nawierzchni

ul. Sportowa

W bieżący roku nie przewidziano do realizacji. Zaplanowany zakres inwestycji  uniemożliwia przedmiotową realizację.

23.

Wykonanie ,,wzbudzanej'' sygnalizacji świetlnej

przejście dla pieszych przy ul. Świdnickiej przy dawnych Zakładach Mięsnych

W bieżącym roku nie przewiduje się realizacji

24.

Budowa drogi łączącej oraz uporządkowanie przyległych terenów zielonych

koniec ul. Wojska Polskiego z wyjazdem na ul. Świdnicką koło dawnych Zakładów Mięsnych

Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący dla wskazanego obszaru nie przewiduje  tu lokalizacji drogi  kołowej.

25.

Wprowadzenie płatnych  miejsc parkingowych

Rynek i Śródmieście

W bieżący roku nie przewiduje się realizacji

26.

Doświetlenie przejść dla pieszych

ul. Wałbrzyska przy ul. Marii Skłodowskiej Curie i przy pl. Jana Pawła II

Zaplanowano  do  realizacji

27.

Doświetlenie przejść dla pieszych

ul. Strzegomska przy ul. Żeromskiego

Wykonano w 2017r

28.

Zmiana organizacji ruchu

ul. Wolności i ul. Świdnicka przy budynkach Szkoły Podstawowej nr 3

Zaplanowano  do  realizacji zwiększenie ilości miejsc postojowych przy ul. Wolności

29.

Naprawa ogrodzenia przy dawnym domu Beckera

ul. Łączna

Wykonano w 2017r

30.

Remont ulicy Świerkowej oraz remont pozostałych ulic

Osiedle Wilcza Góra

Zaplanowano  do  realizacji – w pierwszej kolejności kontynuacja prac na ul. Świerkowej

31.

Wymiana oświetlenia ulicznego na białe światło LED

ul. Zamkowa

W bieżącym  roku nie przewiduje się..  W 2011  roku wymieniono stare oprawy na nowe sodowe.

32.

Likwidacja szamb i przyłączenie nieruchomości sąsiednich do głównej sieci kanalizacyjnej

Ul. Wałbrzyska 23 i 23A

Realizacja w gestii wspólnoty . Gmina zapewniła możliwość podłączenia do kanalizacji w ul. M. Curie-Skłodowskiej .

33.

Budowa ścieżki  pieszo -rowerowej

W kierunku pięciu domków,  w rejonie ul. Piasta

W bieżący roku zaplanowano  do realizacji   na odcinku od ul. Przechodniej do ul. Probusa oraz innych rejonach miasta

34.

Plac zabaw

Dolne Ciernie

Realizacja wymaga pozyskania gruntu  z  odpowiednią  dla zadania  lokalizacją 

35.

Nawierzchnia wraz z oświetleniem

ul. Boczna

Zaplanowano  do  realizacji po zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy z przeznaczeniem na powyższy cel

36.

Remont nawierzchni

ul. H. Modrzejewskiej

Zaplanowano  do  realizacji

37.

Utwardzenie dojazdu  do budynków

ul. Zamkowa nr 6-20

Zaplanowano  do  realizacji

 

Agnieszka Bielawska-Pękala
Rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach

Autor: Urząd Miejski w Świebodzicach

Liczba wyświetleń: 874

Powrót