Spotkanie w sprawie szpitala | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Na zdjęciu uczestnicy spotkania

Spotkanie w sprawie szpitala

Opublikowano: 12-12-2018
W dniu 11 grudnia 2018 r. w Ratuszu Miejskim odbyło się spotkanie odnośnie niepokojącej sytuacji w szpitalu Mikulicz, która dotyczy likwidacji dwóch oddziałów: ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego. Zainicjowane zostało przez burmistrza miasta Świebodzice Pawła Ozgę.

W spotkaniu uczestniczyła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, poseł na Sejm RP Ireneusz Zyska, burmistrz miasta Świebodzice Paweł Ozga, sekretarz miasta Sabina Cebula, przedstawiciel wojewody, przedstawiciel oddziału dolnośląskiego NFZ, przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, radni miejscy: Grażyna Bieniada, Mariusz Szafraniec, Sebastian Biały oraz personel szpitala.

W spotkaniu nie wzięła udziału najważniejsza ze stron, czyli zarząd EMC, który tego samego dnia wydał w tej sprawie oświadczenie. Sytuacja budzi wątpliwości, co jest faktycznym powodem nieobecności zarządu spółki.

Rozmowy osób przybyłych na spotkanie wskazywały na determinację w walce o szpital, wszystkim przyświecał jeden cel: dalsze funkcjonowanie oddziałów. Każda ze stron zobowiązała się do zintensyfikowanych działań mających na celu dalszą działalność oddziałów. W najbliższym czasie burmistrz miasta Świebodzice Paweł Ozga niezwłocznie podejmie kolejną próbę negocjacji ze Spółką EMC.

Przypominamy, że przed dwoma tygodniami Spółka EMC poinformowała o likwidacji dwóch oddziałów, tłumacząc to brakiem możliwości zapewnienia profesjonalnych usług wpływających na bezpieczeństwo pacjentów, problemy kadrowe. Czy są to prawdziwe powody dla których oddziały mają być zamknięte? Szpital w opinii mieszkańców cieszył się dużym uznaniem, świadczyć o tym mogą także porody kobiet przyjezdnych, np. z Wałbrzycha, Świdnicy, Oławy, Jawora. Mimo wszystko liczba porodów jest stosunkowo nieduża, jednak porównywalna z podobnymi placówkami. W szpitalu pracuje wykwalifikowana kadra medyczna ciesząca się dużym uznaniem wśród pacjentek. Mamy nadzieję na pozytywne rozwiązanie tego istotnego problemu.

 

Szanowny Pan Paweł Ozga Burmistrz miasta Świebodzice Szanowny Panie Burmistrzu, w związku z brakiem precyzyjnych informacji na temat organizacji spotkania zaplanowanego na 11 grudnia 2018 roku w Urzędzie Miasta Świebodzice - w tym jego celu i przebiegu - z przykrością informujemy, że nie możemy w nim uczestniczyć. Z racji statusu spółki gietdowej jesteśmy zobowiązani do dochowania tajemnicy przedsiębiorstwa, a publiczna debata na temat zmian w spółce może w naszej ocenie utrudnić dopełnienie obowiązków informacyjnych, jakie na nas ciążą. Jednocześnie jesteśmy gotowi na konstruktywną rozmowę o przyszłości szpitala, zgodnie ze strukturą właścicielską spółki Mikulicz oraz przy udziale przedstawicieli urzędów i instytucji odpowiedziałlnych za system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce. Pragniemy zauważyć, że dyskusja na temat zasadności utrzymywania oddziału ginekologiczno- położniczego w szpitalu w Świebodzicach odbyła się z Pana inicjatywy 3 grudnia 2018 roku. Zaproszeni do udziału w niej byli m.in.: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Poseł na Sejm RP Ireneusz Zyska, pracownicy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego oraz Zarząd EMC IM SA. Podczas tego spotkania przedstawiliśmy powody decyzji o niekontynuowaniu specjalności ginekologiczno- położniczej w Szpitalu Mikulicz, a także wysłuchaliśmy opinii pracowników i pozostałych uczestników spotkania. Przekazaliśmy również informację o podtrzymaniu podjętej i zakomunikowanej pracownikom, urzędom oraz opinii publicznej decyzji. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pragniemy poinformować, że u podstaw decyzji o zaprzestaniu prowadzenia tych specjalności w Szpitalu Mikulicz w Świebodzicach, leżą szeroko pojęte czynniki społeczno-ekonomiczne. Liczba porodów w świebodzickim szpitalu od lat jest bardzo niska.

Tabela liczba porodów w Szpitalu „Mikulicz" oraz w powiecie świdnickim: Całkowita ilość porodów w powiecie świdnickim Udział ilości porodów w Szpitalu w porównaniu do powiatu ROK losć porodów w Szpitalu 2007 564 1479 38,1% 2008 627 1625 38,6% 2009 598 1681 35,6% 2010 528 1559 33,9% 2011 456 1473 31,0% 2012 469 1450 32,3% 412 1423 29,0% 2013 2014 394 1418 27,8% 2015 365 1313 27,8% 2016 321 1386 23,2% 2017 373 1485 25,1% 2018 353 1284 27,5% Średnio odbywa się tu jeden poród dziennie, a mała skala oddziału determinuje brak możliwości zmiany tej sytuacji. Niska liczba porodów wynika przede wszystkim z przyczyn demograficznych, jak malejąca liczba urodzeń, a także z tego, że pacjentki wybierają większe ośrodki w Świdnicy i Wałbrzychu, których oddziały położnicze są na drugim i trzecim stopniu referencyjnym. Na trudną sytuację oddziału, a tym samym całego szpitala, wpływ mają również ponoszone przez szpital koszty zatrudnienia. To przede wszystkim te koszty determinują bardzo złą kondycję finansową oddziału ginekologii i położnictwa, który od 2008 roku do chwili obecnej wygenerował stratę ponad 9 mln złotych. Przez cały ten czas spółka musiała pokrywać stratę oddziału z innych źródeł, bo jego przychody niewiele przekraczały koszty zatrudnienia. W sierpniu 2018 trzech zatrudnionych na oddziale lekarzy - włącznie z ordynatorem oddziału – złożyło wypowiedzenia, argumentując swoją decyzję niskimi wynagrodzeniami. Pomimo zrozumienia oczekiwań i świadomości obecnej sytuacji na rynku pracy, stawiane żądania przekraczają możliwości szpitala. Brak wymaganej przepisami kadry medycznej uniemożliwia funkcjonowanie oddziału i jest podstawą zawieszenia jego działalności. Wypracowane podczas rozmów porozumienie oddaliło ryzyko zwieszenia oddziału, jednak rosnąca presja płacowa negatywnie wpływa na możliwość długofalowego planowania pracy oddziału i zabezpieczenia pacjentek. Do powyższego dochodzą takie kwestie jak niespełnianie standardu w zakresie minimalnej ilości porodów w skali roku (powinna ona przekraczać 400) oraz brak możliwości zabezpieczenia rodzącym znieczuleń zewnątrzoponowych przy porodach siłami natury, których uruchomienie przy tak małej skali działalności pogrążyłoby już nie tylko oddziat, a cały szpital. Sytuacja wynikająca ze zbyt małej skali działalności i problemów kadrowych znajduje odzwierciedlenie m.in. w roszczeniach z tytułu błędów medycznych, które dla działalności szpitala od 2011 roku w zakresie ginekologii i położnictwa opiewają na kwotę przekraczającą 1,2 mln złotych.

W latach 2006 2018 roku w szpital zostało zainwestowane łącznie 8 522 tys. zł, przy czym środki te pochodziły od głównego udziałowca, czyli EMC Instytut Medyczny SA, przy jednoczesnym skumulowanym wyniku netto za lata 2006-2018 w wysokości 3 661 tys. zł. Straty wygenerowane przez szpital w latach 2006, 2007, 2010 oraz 2014 pokrywane były przez dodatnie wyniki netto w powyższym okresie (2016 do 2018 roku) które zanotował szpital w latach 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016. Za rok 2017 część zysku spółki została przeznaczona na kapitał zapasowy po raz pierwszy w historii spółki co potwierdzone jest odpowiednimi uchwałami Rady Nadzorczej „Mikulicz" sp. z 0.0. W związku z powyższym w tej chwili nie widzimy możliwości dalszego prowadzenia w Świebodzicach tych oddziałów w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem. Jesteśmy przekonani, że szpital w Świebodzicach jest ważnym elementem bezpieczeństwa medycznego mieszkańców regionu, ale musi oferować opiekę odpowiadającą realnym potrzebom i wyzwaniom systemowym. Mając na uwadze, że nasz szpital jest drugim szpitalem w powiedzie świdnickim, a bliskość szpitali wałbrzyskich dodatkowo gwarantuje wystarczający dostęp do świadczeń w zakresach zabiegowych i położnictwie, swoją rolę postrzegamy w rozwoju specjalności zachowawczych, usługach senioralnych i długoterminowych, a także rozszerzaniu usług ambulatoryjnych. Za zmianami w kierunku takiego profilu medycznego szpitala przemawiają wszelkie medyczne i merytoryczne argumenty, dodatkowo jest to zdecydowanie bardziej efektywny sposób wykorzystania ograniczonych publicznych środków, przeznaczonych na zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców naszego regionu. Mamy nadzieję, że wkrótce wspólnie z Panem oraz reprezentantami Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Oddziału Dolnośląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia będziemy mieli okazję do merytorycznej dyskusji na temat przyszłości szpitala w Świebodzicach i roli jaką ma pełnić na rzecz lokalnej społeczności. Z wyrazami szacunku Rafał Szmuc Prezes Zarządu 

 

Autor: Wydział Promocji UM

Liczba wyświetleń: 3185

Powrót