Spotkanie w sprawie Domu Złotego Wieku | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie ze spotkania - uczestnicy spotkania siedzący za stołami.

Spotkanie w sprawie Domu Złotego Wieku

Opublikowano: 01-02-2019
W dniu 31 stycznia 2019 r. w Ratuszu Miejskim odbyło się spotkanie związane z ewentualnym uruchomieniem Domu Złotego Wieku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy - inwestora Grupy NDI Parkingi Sp. z o. o. : Bartosz Szczygieł, Marcin Golly, Jan Styliński; a także uczestnicy ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego: Anna Łopaciuk, Patryk Darowski, doradca finansowy Gminy Świebodzice Jan Dziekański (Corporate & Project Finance Advisory). Ponadto w spotkaniu ze strony Gminy Świebodzice wzięli udział: burmistrz miasta Paweł Ozga. wiceburmistrz Mariusz Szafraniec, przewodniczący rady Miejskiej Zdzisław Pantal, wiceprzewodniczący Janusz Kościukiewicz, sekretarz miasta Sabina Cebula, skarbnik miasta Luiza Gass-Sokólska, 12 radnych a także kierownicy UM.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony samorządowców oraz radnych. Forma umożliwiła zadawanie pytań dotyczących Domu Złotego Wieku, warunków jakie przedstawił inwestor Grupa NDI Parkingi Sp. z o. o.

Zadawane pytania koncentrowały się głównie wg następujących zagadnień: sposobu finansowania Domu Złotego Wieku, czy inwestor zapewni obsługę dla pensjonariuszy, czy istnieje możliwość zrealizowania tego zadania bez udziału inwestora, czy Gminę stać jest na realizację tak dużej inwestycji, a także jakie zagrożenia niesie za sobą udział w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym?

Bez wątpienia najczęściej poruszanym tematem była kwota jaką Gmina miałaby ponieść za powstanie Domu Złotego Wieku oraz jego utrzymanie na przestrzeni osiemnastu lat, to suma 97 231,719, 30 zł. Roczny koszt utrzymania i spłaty zobowiązań Domu Złotego Wieku miałby kosztować Gminę niespełna 5 000 000,00 zł. Po upływie osiemnastu lat Dom Złotego Wieku pozostaje w posiadaniu Gminy odnowiony w całości do dalszego korzystania dla mieszkańców. Założeniem Domu Złotego Wieku jest zapewnienie całodobowej opieki dla 64-72 pensjonariuszy - osób starszych, w budynku dwukondygnacyjnym przy ul. Rekreacyjnej 2. Pobyt w Domu Złotego Wieku byłby odpłatny. Decyzja ostateczna co do realizacji tej inwestycji jeszcze nie została podjęta. Na najbliższej sesji Rada Miejska zdecyduje o realizacji tego zadania.


Autor: Wydział PS

Liczba wyświetleń: 2996

Powrót