Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Herb Gmina Świebodzice  z rozmazanym tlem

Rekrutacja do przedszkoli, klas I publicznych szkół podstawowych, na rok szkolny 2019/2020

Opublikowano: 08-02-2019
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzice, na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzice,
na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

Art. 131 ust.1-4 oraz art. 133 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 określa Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzice na rok szkolny 2019/2020.

Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych.
Zgodnie z zapisami art. 131 ust. 1-4 UPO:

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała Nr XXXI/218/2017 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzice, zmieniona uchwałą Nr XXXIII/232/2017 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 maja 2017 r.

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych
Zgodnie z zapisami art. 133 ust.1-3 UPO:

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Kryteriom, o których mowa powyżej, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Uchwała Nr XXXI/2019/2017  Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Świebodzice.

Zapisami ww. uchwał organ prowadzący przyznał określoną liczbę punktów oraz określił dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Pełną informacje nt. postępowania rekrutacyjnego wraz ze wzorami dokumentów można uzyskać u Dyrektorów przedszkoli i szkół odpowiednio.

Ponadto informuje się, że miasto od dnia 1 września 2019 zwiększy liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach publicznych.

Planuje się zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 ul. Piłsudskiego 28. Uruchomione zostaną dwa oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat natomiast w Żłobku Miejskim nr 2 ul. Księcia Bolka 17 zwiększy się liczba miejsc o 24. Zainteresowanych rodziców prosi się o kontakt z dyrekcją szkoły, przedszkola i żłobka.

Rekrutacja do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych rozpocznie się dnia 18 lutego 2019 r i potrwa do 4 kwietnia 2019 r., natomiast rekrutacja do klas I szkół podstawowych trwać będzie w okresie od 11 lutego do 5 kwietnia 2019 r. Nabór do żłobków prowadzony będzie w miesiącu kwietniu 2019 r.

 

Autor: Wydział ES

Liczba wyświetleń: 3049

Powrót