Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-Urząd
Miasto i Gmina
Inwestycje
Turystyka
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Kultura i oświata
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
Film promocyjny
TV Internetowa, Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Walne Zgromadzenie Miejskiej Spółki Wodnej

Opublikowano: 12-03-2019
W imieniu Zarządu Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach zapraszamy rolników na Walne Zgromadzenie Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 14:00 wg następującego porządku obrad:

 

PORZĄDEK OBRAD
Walnego Zgromadzenia Miejskiej Spółki Wodnej
w Świebodzicach w dniu 14 marca 2019 r.

 

Część   Pierwsza:

SPRAWY   REGULAMINOWE

 1. Otwarcie zebrania i powitanie.
 • 2 Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 • 3 Zgłaszanie uwag i poprawek do przedłożonego porządku obrad.
 • 4 Zatwierdzenie porządku obrad.
 • 5 Przedstawienie Protokołu z Walnego Zgromadzenia MSW z dnia 22 lutego 2018 r. i złożenie Sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 r.
 • 6 Sprawozdanie z działalności finansowej Miejskiej Spółki Wodnej za 2018 r.
 • 7 Dyskusja i zapytania do przedłożonych sprawozdań i Protokołu z dnia 22.02.2018 r.
 • 8 Udzielenie absolutorium Zarządowi Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach za 2018 r..

Część Druga:

OBRADY

 1. Przyjęcie planu pracy i określenie potrzeb na 2019 r.
 2. Podjęcie Uchwał:

- w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej od 1 ha fizycznego na 2019 r.

Część Trzecia;

 1. Przyjęcie wniosków i zapytań.
 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 3. Sprawy różne.

Część Czwarta:

 1. Wystąpienia zaproszonych gości.
 2. Zakończenie obrad.                                                          
Autor: Wydział PS

Liczba wyświetleń: 1333

Powrót