Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Herb Gmina Świebodzice z rozmazanym tlem

Walne Zgromadzenie Miejskiej Spółki Wodnej

Opublikowano: 12-03-2019
W imieniu Zarządu Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach zapraszamy rolników na Walne Zgromadzenie Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 14:00 wg następującego porządku obrad:

 

PORZĄDEK OBRAD
Walnego Zgromadzenia Miejskiej Spółki Wodnej
w Świebodzicach w dniu 14 marca 2019 r.

 

Część   Pierwsza:

SPRAWY   REGULAMINOWE

 1. Otwarcie zebrania i powitanie.
 • 2 Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 • 3 Zgłaszanie uwag i poprawek do przedłożonego porządku obrad.
 • 4 Zatwierdzenie porządku obrad.
 • 5 Przedstawienie Protokołu z Walnego Zgromadzenia MSW z dnia 22 lutego 2018 r. i złożenie Sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 r.
 • 6 Sprawozdanie z działalności finansowej Miejskiej Spółki Wodnej za 2018 r.
 • 7 Dyskusja i zapytania do przedłożonych sprawozdań i Protokołu z dnia 22.02.2018 r.
 • 8 Udzielenie absolutorium Zarządowi Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach za 2018 r..

Część Druga:

OBRADY

 1. Przyjęcie planu pracy i określenie potrzeb na 2019 r.
 2. Podjęcie Uchwał:

- w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej od 1 ha fizycznego na 2019 r.

Część Trzecia;

 1. Przyjęcie wniosków i zapytań.
 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 3. Sprawy różne.

Część Czwarta:

 1. Wystąpienia zaproszonych gości.
 2. Zakończenie obrad.                                                          
Autor: Wydział PS

Liczba wyświetleń: 2227

Powrót