Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Logo DolnoŚląskie Małe granty

„Dolnośląskie Małe Granty” - konkurs dla grup nieformalnych.

Opublikowano: 22-03-2019
Ruszyła IV edycja programu „Dolnośląskie Małe Granty”, realizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. Konkurs skierowany jest do lokalnych grup nieformalnych mających pomysł na aktywizacje mieszkańców regionu w zakresie rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia.

Minimalna wysokość dofinansowania wynosi 1000 PLN, a maksymalna 5000 PLN.

 

Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa; - promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • inne.

Nabór wniosków trwa od 20 marca 2019 roku do 8 kwietnia 2019 roku do godz. 23.59.

Szczegółowe informacje, regulamin i generator wniosków na stronie: www.malegranty.pl.

 

Autor: Urząd Miejski w Świebodzicach

Liczba wyświetleń: 1865

Powrót