VII Sesja Rady Miejskiej | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie z uczestnikami sesji

VII Sesja Rady Miejskiej

Opublikowano: 25-03-2019
W dniu 21 marca 2019 r. odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach.

Przed rozpoczęciem obrad przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Pantal poprosił o zabranie głosu Pana Tadeusza Żelakiewicza prezesa 19. Terenowego Koła Pszczelarzy w Świebodzicach, członka Dolnośląskiego Związku Pszczelarskiego. Obecność prezesa na sesji RM wynikała z 70. rocznicy pszczelarstwa na Dolnym Śląsku.

Pan Tadeusz Żelakiewicz zreferował długoletnią działalność świebodzickiego koła, następnie wręczył burmistrzowi miasta Świebodzice Pawłowi Ozdze medal okolicznościowy za zasługi na rzecz pszczelarstwa. Odznaczenia otrzymali również radny Bogdan Kożuchowicz oraz emerytowany kierownik wydziału Rolnictwa Geodezji i Nieruchomości Władysław Gidelski.

Podczas Sesji Rady Miejskiej radni obradowali nad następującymi uchwałami w sprawie:

 1. Zmian budżetu gminy na 2019 r.
 2. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2038.
 3. Powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach.
 4. Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świebodzicach.
 5. Wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.
 6. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzice na rok 2019.
 7. Zmieniająca Uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świebodzice na lata 2019-2024.
 8. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obszaru wzdłuż ul. Mieszka I, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach.
 9. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obszaru wzdłuż ul. Jeleniogórskiej , obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach.
 10. Zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w sąsiedztwie linii 110kV w Świebodzicach.
 11. Przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
  w Świebodzicach.
Autor: Wydział PS

Liczba wyświetleń: 2278

Powrót