Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Herb Gmina Świebodzice  z rozmazanym tlem

Wody opadowe

Opublikowano: 09-04-2019

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. Poz. 2268 z późn. zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce.

Przepisy wyżej wymienionej Ustawy nałożyły z dniem 1 stycznia 2018r. obowiązek ponoszenia nowej opłaty za usługi wodne w tym za odprowadzanie do wód, wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej i kanalizacji zbiorczej (art. 268 ust. 1 pkt 3. lit. a) ustawy).

Nowa opłata wnoszona jest przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Do 31 grudnia 2017 r. podmioty eksploatujące sieci kanalizacji deszczowej uiszczały opłaty za korzystanie ze środowiska jedynie z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ( drogi, parkingi). W związku z powyższym za usługę, świadczoną przez ZWiK Sp. z o. o. Świebodzice, odprowadzania siecią kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych, płaciły, zgodnie z obowiązującą taryfą, jedynie podmioty posiadające takie nawierzchnie. Natomiast odprowadzanie wód opadowych z dachów budynków było zwolnione z opłat.

Z przepisów obowiązującego Prawa wodnego wynika, że opłaty za usługi wodne dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z tytułu odprowadzania do wód wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej naliczane są od wszystkich terenów uszczelnionych (również zabudowanych budynkami).

Realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego odprowadzania wód opadowych lub roztopowych stanowiącego usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej wykonuje Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Świebodzice Sp. z o. o. w Świebodzicach, której Gmina Świebodzice przekazała sieci kanalizacyjne.

Zarządzeniem Nr 1145/2017 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za odprowadzenie wód opadowych, od 1 stycznia 2018 r. stawka została ustalona w wysokości 4,70 zł za m3 plus VAT . Zarządzeniem Nr 1451/2018 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia 1145/2017 Burmistrz Miasta Świebodzice ustalone zostały stawki opłat w wysokości:

  • z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi w wysokości 1,00 zł za m3 plus VAT;
  • z pozostałych nieruchomości zabudowanych w wysokości 4,70 zł za m3 plus VAT.

Zarządzeniem Nr 152/2019 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne związane z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacyjnej została ustalona cena za usługę odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacyjnej:

  • dla nieruchomości mieszkalnych w wysokości 1,00 zł/m3 netto plus VAT, - dla nieruchomości niemieszkalnych w wysokości 2,82 zł/m3 netto plus VAT.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zawierania umów i wnoszenia opłat znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZWiK Sp. z o. o. w Świebodzicach (zwikswiebodzice.pl).

Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

Autor: Urząd Miejski w Świebodzicach

Liczba wyświetleń: 3397

Powrót