VIII Sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie władz na Sesji Rady Miejskiej

VIII Sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach

Opublikowano: 29-04-2019
W dniu 26 kwietnia 2019 r. odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach. Na wniosek burmistrza miasta Pawła Ozgi przegłosowano zmianę w porządku obrad, dotyczącą procedowania projektu uchwały o wprowadzeniu bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Świebodzice. Podczas sesji powołano wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Decyzją Rady został nim radny Jan Klepiec.

Podczas Sesji Rady Miejskiej radni obradowali nad następującymi uchwałami w sprawie:

  1. zmian budżetu gminy na 2019r.
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2019-2025
  3. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice
  4. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Świebodzice
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenie Świebodzickiej Rady Seniorów,określenia trybu jej organizacji oraz nadania statutu
  6. powołania składu Świebodzickiej Rady Seniorów drugiej kadencji
  7. zmiany przedstawicieli Rady Miejskiej w Świebodzicach do prac w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego
  8. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzicach
  9. wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Świebodzice w prawo własności tych gruntów
  10. wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Świebodzice.

 

Autor: Wydział PS

Liczba wyświetleń: 2097

Powrót