Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Herb Gmina Świebodzice  z rozmazanym tlem

Informacja dotycząca Raportu o stanie gminy Świebodzice za 2018 r.

Opublikowano: 10-06-2019
Raport o stanie gminy Świebodzice za rok 2018 został opracowany w związku z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).  Raport ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej w Świebodzicach i budżetu obywatelskiego.

Zgromadzone w nim zostały dane związane z funkcjonowaniem gminy w roku 2018 oraz wyjątkowo przywołane zostały informacje z lat ubiegłych. Takie zestawienie danych statystycznych pozwoli na dokonanie analizy porównawczej.

Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny. Zawarte w raporcie informacje posłużą mieszkańcom Świebodzic do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.

Raport ten będzie przedmiotem Debaty na tzw. absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach. Wspomnieć należy, że w roku 2018r. na jesieni odbyły się wybory do rady miejskiej i na burmistrza. W dniu 22 listopada 2018r. nastąpiła zmiana na stanowisku burmistrza.

Dokument został przedłożony w dniu dzisiejszym Wysokiej Radzie, jak również dostępny jest na stronie bip Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. 

Na sesji absolutoryjnej w Debacie związanej z Raportem głos mogą zabierać mieszkańcy naszej Gminy.
W celu zabrania głosu w Debacie mieszkaniec winien złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50-ciu mieszkańców gminy.

Zgłoszenie takie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Termin sesji zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie BIP. Sesja na pewno odbędzie się w czerwcu

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Jeżeli będzie chciało zabrać głos więcej niż 15 mieszkańców, to wówczas rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 


BIP Urzedu Miejskiego w Świebodzicach:


 

Autor: Urząd Miejski w Świebodzicach

Liczba wyświetleń: 1842

Powrót