Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie uczestników Sesji

XI sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach

Opublikowano: 01-07-2019
Dnia 27 czerwca (czwartek) odbyła się XI sesja Rady Miejskiej. Po rozpoczęciu obrad i stwierdzeniu prawomocności posiedzenia rozpoczęto obrady.

Z porządku obrad zostały zdjęte dwa projekty uchwał dotyczące:

 • określenia wymagań, jakie powinien spełnić projekt budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice;
 • zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Podczas Sesji Rady Miejskiej radni obradowali nad następującymi uchwałami w sprawie:

 1. zmian budżetu gminy na 2019r.
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2019-2025
 3. ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzice
 4. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Świebodzice na rzecz Powiatu Świdnickiego, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu w zakresie dróg publicznych
 5. uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Świebodzice
 6. opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod firmą: ZGK Świebodzice Spółka z o.o. Z/s w Świebodzicach
 7. opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZGK Świebodzice z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Strzegomskiej 30
 8. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie ul. Tadeusza Kościuszki w Świebodzicach
 9. powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
 10. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte. Przegłosowany został również wniosek formalny Radnego Łukasza Kwadransa, dotyczący protokołowania posiedzeń poszczególnych komisji przez pracownika biura rady miejskiej.

Ze względu na zainteresowanie mieszkańców miasta podjętymi uchwałami, przybliżymy ich istotę w kolejnym komunikacie.

 

Autor: Wydział PS

Liczba wyświetleń: 1461

Powrót