Nowe drogi dojazdowe na ul. Piaskowej | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Na zdjęciu widoczna ulica Piaskowa

Nowe drogi dojazdowe na ul. Piaskowej

Opublikowano: 02-07-2019
W ramach projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ulic: Krasickiego, Słowackiego i Piaskowej" w piątek 28 czerwca odebrane zostały roboty budowlane na terenie posesji przy ulicy Piaskowej 3-5.

Wykonawca, świebodzicka firma TOMY-BUD Tomasz Gajewski, położyła nową nawierzchnię dróg dojazdowych do budynków, posadziła ponad 40 drzew, posiała trawniki i postawiła ławki. Mieszkańcy już od kilku dni cieszą się nową, uporządkowaną przestrzenią, gdzie dzieci mogą się bawić, a starsi odpoczywać.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Piaskowej 3-5 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” zrealizowane jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice”, dla którego Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie nr 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW.

Całkowita wartość projektu: 5 726 390,05 PLN
Dofinansowanie EFRR: 3 159 586,81 PLN
Dofinansowanie BP: 553 342,70 PLN

 

Logotypy - Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska DOLNY ŚLĄSK Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Autor: Wydział PS

Liczba wyświetleń: 3374

Powrót