Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Herb Gmina Świebodzice  z rozmazanym tlem

Mieszkańcy pytają, burmistrz odpowiada. Przybliżenie projektów uchwał z XI sesji Rady Miejskiej.

Opublikowano: 19-07-2019
Drodzy Mieszkańcy zgodnie z obietnicą przybliżamy projekt uchwały przyjętej podczas XI sesji Rady Miejskiej w dn. 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Świebodzice na rzecz Powiatu Świdnickiego, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu w zakresie dróg publicznych.

Przyjęty projekt uchwały powstał w celu uregulowania stanu prawnego gruntów pod drogami powiatowymi Powiatu Świdnickiego na terenie Gminy Świebodzice. Zgodnie z obowiązującym prawem grunt pod daną drogą oraz ona sama powinna należeć do jednego właściciela (gmina, powiat, województwo, Skarb Państwa).

Ponadto w zakresie działek na ul. Ciernie realizowane działania objęte tzw. pomocą finansową na budowę drogi powiatowej 2914 dotyczą postawienia dwóch wiat przystankowych i stworzenia chodnika prowadzącego do nich. To z kolei znacząco zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców Świebodzic korzystających z tej drogi. Dzięki proponowanemu w projekcie uchwały rozwiązaniu zadanie to w 50% sfinansuje powiat i w 50% gmina. Gdyby stan prawny rzeczonej drogi pozostał bez zmian, 100% inwestycji musiałaby pokryć gmina z własnych zasobów. Obecnie w dalszym ciągu nie ma również możliwości zmiany kategorii tej drogi z powiatowej na gminną z uwagi na to, że sąsiednie gminy nie były i nie są zainteresowane, przejęciem dróg powiatowych. Informację tą potwierdza Dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi wniosku o dofinansowanie Komisariatu Policji w Świebodzicach informujemy, że w ramach tej samej uchwały przekierowano 5 tys. złotych dla funkcjonariuszy na pełnienie dodatkowych dyżurów.

Otrzymaliśmy również bardzo wiele pytań dotyczących przyjętego projektu Uchwały nr XI/89/2019, dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie ul. Tadeusza Kościuszki w Świebodzicach. Rzeczona uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 10 lipca 2019 r., zacznie obowiązywać od 24 lipca br. Bardzo cieszy nas, że w tak długo i wytrwale podnoszonej przez mieszkańców kwestii, uciążliwości prowadzonej przy ul. Kościuszki działalności produkcyjnej przyjęte zostało konkretne rozwiązanie. Nie oznacza ono, że zakłady niezwłocznie zakończą działalność i przeniosą się w inne miejsce. Po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestorzy nie będą mogli rozszerzać i modernizować działalności na objętych modyfikacją terenach. Następstwem kolejnych rozmów i proponowanych przez obie strony rozwiązań, będzie docelowo przeniesienie obecnie istniejących zakładów w inne przygotowane do tego celu miejsce.

Autor: Wydział PS

Liczba wyświetleń: 2101

Powrót