Strategia Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027 | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Herb Gmina Świebodzice  z rozmazanym tlem

Strategia Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027

Opublikowano: 29-08-2019

co najmniej jedna osoba i ludzie stoją, tekst „Strategia Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027”

 

Szanowni Mieszkańcy

 

Dnia 30 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Świebodzicach uchwałą nr XXI/141/2019 przyjęła Strategię Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027, która pozwoli skutecznie wykorzystać potencjały rozwojowe naszego miasta. Przyjęta strategia określa i definiuje najważniejsze kierunki rozwoju Gminy Świebodzice i jest podstawowym instrumentem w prowadzeniu polityki rozwoju. Niewątpliwie ułatwi dostosowanie się do uwarunkowań zewnętrznych nowego okresu programowania, zarówno w odniesieniu do środków pochodzących z Unii Europejskiej jak i krajowych. Projekt strategii podlegał konsultacjom społecznym a jej ostateczny kształt został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach.

Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

 

PLIK DO POBRANIA:

 

Ikona pdf Strategia Rozwoju Miasta 2021-2027.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 1,68 MB ]

Ikona pdfStrategia Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.17 MB]

Ikona docUchwała, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [6.12 KB]

 


 

Szanowni Mieszkańcy

 

Zakończył się proces konsultacji Projektu Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027, które odbywały się od 29 sierpnia do 4 października 2019 r. W trakcie konsultacji mieszkańcy, radni, oraz wszystkie osoby zainteresowane rozwojem naszego Miasta, mogły zgłaszać swoje uwagi do dokumentu, zarówno w trakcie spotkań bezpośrednich, jak również za pomocą elektronicznego formularza. Projekt dokumentu spotkał się z dużym zainteresowaniem społeczności Świebodzic. Złożono blisko 100 uwag, z których większość została uwzględniona . Przedstawiamy Państwu Projekt Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027 uwzgledniający głosy mieszkańców oraz sprawozdanie z przebiegu konsultacji.

           


Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

 

PLIK DO POBRANIA:

 

Ikona pdfPROJEKT: STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ŚWIEBODZICE 2021 - 2027 , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [923.74 KB]

Ikona docPROJEKT: STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ŚWIEBODZICE 2021 - 2027, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [4.27 MB]

Ikona pdfSprawozdanie z konsultacji społecznych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.47 MB]

Ikona docSprawozdanie z konsultacji społecznych, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [3.85 MB]


 

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta z radnymi Rady Miejskiej 

(25.09.2019)

W dniu 24 września w Ratuszu Miejskim odbyły się konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027. Projekt tego dokumentu był konsultowany z radnymi Rady Miejskiej w Świebodzicach.

W spotkaniu uczestniczyli: zastępca burmistrza miasta Świebodzice Mariusz Szafraniec, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Pantal, radni Rady Miejskiej: Adam Tobiasz, Krystian Wołoszyn i Jacek Żygłowicz, ponadto dr Jerzy Tutaj, kierownik wydziału Promocji, Pozyskiwania Środków Finansowych i Strategii Grażyna Sikorska oraz pracownicy wydziału PS.

W trakcie spotkania dr Jerzy Tutaj zreferował projekt Strategii, której tworzenie opierało się na sześciu celach priorytetowych, aby było to miasto, które spełnia oczekiwania mieszkańców, a jednocześnie jest atrakcyjne dla gości i przyjazne dla przedsiębiorców. Są to: wizerunek, promocja, komunikacja i współpraca; przedsiębiorczość i cyfryzacja; infrastruktura inwestycji i ochrona środowiska; rewitalizacja i mieszkalnictwo; edukacja, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo; kultura, sport, rekreacja i turystyka.

Prowadzący spotkanie podkreślił, że niezwykle ważny przy tworzeniu Strategii jest głos mieszkańców, którzy w Świebodzicach byli bardzo aktywni, chętnie i licznie uczestniczyli w cyklu pięciu spotkań.
Uprzejmie informujemy, że otwarte spotkania z mieszkańcami dobiegły końca, ale nadal, to jest do dnia 4 października można zgłaszać sugestie drogą elektroniczną na adres e-mail: grazyna.sikorska@swiebodzice.pl lub pisemnie w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Żeromskiego 27, w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:30-15:30, we wtorki, godz. 7:30-16:00 oraz w piątki, godz. 7:30-15:00.

 


 

Piąte spotkanie z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych

(23.09.2019)

W dniu 20 września w Miejskim Domu Kultury odbyło się ostatnie z pięciu spotkań z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027.

W konsultacjach udział wzięli: burmistrz miasta Świebodzice Paweł Ozga, sekretarz miasta Sabina Cebula, kierownicy wydziałów UM, dyrektor MZN Paweł Kaczmarek, dr Jerzy Tutaj, przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Jadwiga Pichurska, dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Marek Leśnicki, prezes Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach Grzegorz Glegoła, dyrektor Niepublicznego Językowego Klubu Calineczka Paweł Olejnik, świebodziccy przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy.

Na wstępie spotkania burmistrz miasta Świebodzice Paweł Ozga serdecznie podziękował przybyłym na konsultacje uczestnikom za ich udział. Następnie dr Jerzy Tutaj zreferował projekt Strategii i zaprosił do rozmów, zgłaszania propozycji oraz sugestii.

W trakcie spotkania uczestnicy poruszyli wiele bardzo ciekawych kwestii mających związek z naszym miastem. Rozmowy dotyczyły m.in.: turystyki, rozwoju Gminnego Lądowiska, na które Gmina posiada promesę, projekt budowy i pozwolenie na budowę Lotniska, co jest bardzo dużą szansą na wypromowanie miasta w regionie. Ważnym tematem podjętym na konsultacjach był także rozwój szkolnictwa średniego w Świebodzicach, które jest drogowskazem do zatrzymania odpływu młodzieży z naszego miasta, a także pomysłem na zachęcenie do edukacji w Świebodzicach młodzieży z ościennych miast i gmin. Podczas konsultacji obecny na spotkaniu prezes Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach Grzegorz Glegoła podkreślił, że rozwój Gminnego Lądowiska wpisuje się w każdy cel Strategii Świebodzic , to doskonała szansa dla naszego miasta.

Glos w spotkaniu zabrała także Jadwiga Pichurska, która zaznaczyła, że rozmowy na temat przyszłości Świebodzic i konsultowanie decyzji z mieszkańcami jest bardzo ważne. jednocześnie podziękowała za to, że mogła wziąć udział w spotkaniach.

Na zakończenie konsultacji sekretarz miasta Sabina Cebula serdecznie podziękowała wszystkim osobom za zaangażowanie w życie miasta, jego rozwój, podkreślając, że Miasto Świebodzice jest bardzo otwarte na dialog z mieszkańcami, jest to dla władz miasta priorytetem. Wszystkie propozycje podczas spotkań były dokładnie notowane i będą przeanalizowane.


 

Konsultacje społeczne z mieszkańcami
(16.09.2019)

W dniach 9 i 13 września w Szkole Podstawowej nr 4 na Pełcznicy oraz w Miejskim Domu Kultury odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektu Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027.

W spotkaniach uczestniczyli m.in.: burmistrz miasta Paweł Ozga, sekretarz miasta Sabina Cebula, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kościukiewicz, radni, prezesi spółek miejskich, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, kierownicy wydziałów UM.

Świebodziczanie pozytywnie przyjęli projekt Strategii. Główne sugestie zgłaszane przez obecne na spotkaniach osoby, dotyczyły m.in. oferty dla rodzin z dziećmi, gamy usług lekarskich, terenów zielonych, likwidacji barier architektonicznych oraz zwiększenia płynności jazdy w centrum miasta.

Pojawiły się również głosy, dotyczące podjęcia działań, zmierzających do zwiększania świadomości mieszkańców w kwestii ekologii, czy udzielania pomocy przedmedycznej. Spotkania prowadził dr Jerzy Tutaj, współautor Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Wszystkie osoby, które chcą zabrać głos w dyskusji nad projektem, zachęcamy serdecznie do udziału w ostatnich konsultacjach, które zaplanowano na najbliższy piątek (20 września) na godzinę 17:00 w Miejskim Domu Kultury przy ulicy Wolności 13. Dziękujemy serdecznie wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczyli w konsultacjach społecznych.


 

Rozmowy na temat przyszłości miasta
(09.09.2019)

W dniu 6 września w Szkole Podstawowej Integracyjnej w Cierniach odbyło się drugie z pięciu spotkań z mieszkańcami miasta w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027.

Strategia spotkała się z pozytywnym przyjęciem, mieszkańcy chętnie zgłaszali swoje propozycje i uwagi. Głównym tematem poruszanym na spotkaniu były dalszy rozwój terenów inwestycyjnych w Świebodzicach. W spotkaniu poza mieszkańcami, rolnikami , uczestniczyli także: burmistrz miasta Świebodzice Paweł Ozga, zastępca burmistrza miasta Mariusz Szafraniec, sekretarz miasta Sabina Cebula, dr Jerzy Tutaj, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, prezesi spółek, kierownicy wydziałów UM.

Zapraszamy serdecznie na kolejne trzy spotkania.

  • 9 września (poniedziałek), Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Ofiar Oświęcimskich 58, godz. 17:00;
  • 13 września (piątek), Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 13, godz 17:00;
  • 20 września (piątek), Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 13, godz. 17:00.

Dziękujemy mieszkańcom za udział w konsultacjach i poświęcony czas.

Rozpoczął się cykl konsultacji z mieszkańcami

(05.09.2019)

W dniu 2 września rozpoczął się cykl konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027. Konsultacje społeczne to bardzo dobra forma dialogu z mieszkańcami, umożliwiająca omówienie kwestii dotyczących kierunków dalszego rozwoju miasta.

Pierwsze z pięciu spotkań odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach i uczestniczył w nim: burmistrz miasta Świebodzice Paweł Ozga, zastępca burmistrza miasta Mariusz Szafraniec, sekretarz miasta Sabina Cebula, dr Jerzy Tutaj, organizacje pozarządowe, przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Jadwiga Pichurska, członkowie tej Rady, prezesi spółek, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz kierownicy wydziałów UM,

Uczestnicy zgłosili szereg propozycji dotyczących wdrożenia nowych rozwiązań, zwiększających atrakcyjność miasta oraz ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Frekwencja na spotkaniu wskazała na to, że mieszkańcy są zaangażowani w życie miasta i jego dalszy rozwój.

 

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkania, które odbędą się:

  • 6 września (piątek), Szkoła Podstawowa Integracyjna, ul. Ciernie 30, godz. 17:00;
  • 9 września (poniedziałek), Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Ofiar Oświęcimskich 58, godz. 17:00;
  • 13 września (piątek), Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 13, godz 17:00;
  • 20 września (piątek), Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 13, godz. 17:00.

 

Dziękujemy w szczególności organizacjom pozarządowym, Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego za udział w konsultacjach.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE w sprawie projektu Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027 Szanowni Mieszkańcy! Uprzejmie zapraszamy do udziału w serii spotkań z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Miast

Ikona docOpis dla plakatu, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [128.07 KB]

 

 

Szanowni Mieszkańcy

W harmonijnym, efektywnym rozwoju miasta bardzo ważne jest ustalenie potrzeb i oczekiwań wszystkich jego mieszkańców. Tworząc projekt Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027, kierowaliśmy się sześcioma celami priorytetowymi, aby było to miasto, które spełnia oczekiwania mieszkańców, a jednocześnie jest atrakcyjne dla gości i przyjazne dla przedsiębiorców. Są to: wizerunek, promocja, komunikacja i współpraca; przedsiębiorczość i cyfryzacja; infrastruktura inwestycji i ochrona środowiska; rewitalizacja i mieszkalnictwo; edukacja, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo; kultura, sport, rekreacja i turystyka. W dyskusji nad tak ważnym dokumentem, niezwykle istotny jest Państwa głos. Dlatego zapraszam serdecznie do udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania wszystkich uwag oraz sugestii, dotyczących projektu Strategii Miasta Świebodzice do roku 2027. Twórzmy wspólnie przyszłość Świebodzic.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice
Autor: Urząd Miejski w Świebodzicach

Liczba wyświetleń: 12184

Powrót