Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie uczestników Sesji Rady Miejskiej

XIV sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach

Opublikowano: 06-09-2019
W dniu 30 sierpnia 2019 r. odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach. Radni procedowali nad 10 projektami uchwał w sprawie:
 1. zmian budżetu gminy na 2019 r.
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2019-2025
 3. stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 1 Sybiraków w Świebodzicach
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Świebodzice.
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania, udzielania i rozmiaru obniżek oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych kategorii nauczycieli
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą się w pracę, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre składniki wynagrodzenia
 7. nadania nazwy ulicy
 8. określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice
 9. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
 10. mieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.
  W toku obrad przyjęto osiem projektów.

Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice nie uzyskał akceptacji większości głosów radnych Rady Miejskiej. W Gminie Świebodzice nie musi funkcjonować taka uchwała, jednak wsłuchując się w głosy mieszkańców taki projekt uchwały został poddany pod obrady XIV sesji Rady Miejskiej. Naturalną konsekwencją niepodjęcia uchwały wymienionej w punkcie 8, nie zasadnym było podjęcie uchwały w punkcie 9.

Podczas sesji przyjęto m.in. projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. Dzięki temu 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Świebodzice zyskają ulicę Poziomkową.

 

Autor: Wydział PS

Liczba wyświetleń: 2012

Powrót