Ciekawe odkrycie archeologiczne podczas remontu ul. Słowackiego | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie koparki i ziemi

Ciekawe odkrycie archeologiczne podczas remontu ul. Słowackiego

Opublikowano: 24-09-2019
W naszym mieście trwa realizacja projektu pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice” - „Rewitalizacja ulicy Słowackiego w Świebodzicach wraz z otoczeniem” oraz „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i przyłączy z likwidacją osadników ścieków w rejonie budynków ul. Słowackiego 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a ul. Kopernika 8, 10 w Świebodzicach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W ramach mniejszego zadania zaplanowano prace w zakresie:

  • przebudowy nawierzchni jezdni, chodników i placów (podwórek) z wyeksponowaniem starych bruków i utworzeniem terenów zielonych oraz wydzielenia strefy rekreacyjnej (kącik ekreacyjny),
  • przebudowy schodów w bramie miejskiej,
  • renowacji starej studni i pompy,
  • renowacji historycznego muru kościelnego oraz historycznych murów ceglanych,
  • przebudowy ogrodzeń z siatki,
  • przebudowy oświetlenia ulicznego,
  • rozbiórki części budynków gospodarczych,
  • budowy boksów dla pojemników na śmieci,
  • przebudowy kanalizacji sanitarnej.

W chwili obecnej trwają roboty ziemne na podwórkach objętych rewitalizacją. W dniu 10.09.2019 r. (wtorek) na placu budowy przy ulicy Słowackiego 3, doszło do ciekawego odkrycia archeologicznego.

Pod betonową płytą znaleziono dawną kamienną studnię. O odkryciu został zawiadomiony Konserwator Zabytków z Wałbrzycha, który przybył 12 września, dokonać oględzin. Wykonano dokumentację fotograficzną oraz pomiarowo-opisową odkrytego obiektu, z której wynika, że jest to cembrowina z kamienia nieregularnego o średnicy zewnętrznej 2,2 m, grubości ścian 0,3m i głębokości całkowitej ok. 12 m (głębokość do lustra wody 2,5 m). Wstępnie stwierdzono, że odkrycie kwalifikuje się jako obiekt zabytkowy z art. 3 ustawy o ochronie zabytków. Studnia datowana jest na podstawie analogii na XV/ XVI – XVIII wiek. Dalsza analiza projektu budowlanego, pozwoli podjąć kolejne prace konserwatorskie.

 

Unijne - U DOLNY A ŚLĄSK Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Regionalny

Autor: Wydział PS

Liczba wyświetleń: 3382

Powrót