XVI sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Uczestnicy sesji rady miejskiej

XVI sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach

Opublikowano: 02-10-2019
W poniedziałek, 30 września, odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej. Przewodniczący rozpoczął obrady od przekazania radnym informacji o śmierci Kornela Morawieckiego. Pamięć polskiego polityka, działacza opozycji antykomunistycznej w czasach PRL-u, założyciela i przewodniczącego Solidarności Walczącej, posła i marszałka seniora, odznaczonego orderem Orła Białego, uczczono minutą ciszy.

Na początku dalszej części posiedzenia rozpatrywano trzy wnioski o zmianę porządku obrad:

 1. na wniosek radnego Marka Gąsiora głosowano w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej - wniosek został przyjęty większością głosów,
 2. na wniosek radnej Ewy Dziwosz głosowano w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zapewnienia wsparcia w mieszkaniu chronionym osobom z terenu innych gmin przez Gminę Świebodzice - wniosek został przyjęty większością głosów,
 3. na wniosek radnego Łukasza Kwadransa głosowano w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu: Przyjęcie protokołów z XIV (projekt) i XV (projekt) sesji Rady Miejskiej - wniosek nie został przyjęty.
Po informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej i sprawozdaniu Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym rozpatrywano wniosek o odwołanie radnego Zdzisława Pantala z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgodnie ze statutem gminy wyłoniono w tym celu Komisję Skrutacyjną w składzie:
 • Adam Pofelski - przewodniczący;
  Aneta Dobosz- członek,
  Krystian Wołoszyn - członek,
  Tomasz Czekaj - członek.

Po głosowaniu tajnym przewodniczący komisji poinformował, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów. W kolejnym punkcie radni procedowali nad projektami uchwał w sprawie:

 1. zmian budżetu gminy na 2019 r.
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2019-2025
 3. zaliczenia dróg wojewódzkich (bez numerów) - ulicy Świdnickiej i ulicy Wolności - do kategorii dróg gminnych
 4. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Ożywioną dyskusję wywołał projekt dotyczący zaliczenia dróg wojewódzkich (bez numerów) - ulicy Świdnickiej i ulicy Wolności - do kategorii dróg gminnych. Zakłada on, że w/w fragmenty dróg zostaną przekazane Gminie Świebodzice bezpośrednio przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych brzmiący: "Odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi, z chwilą oddania go do użytkowania, zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej".

Autor: Wydział PS

Liczba wyświetleń: 1540

Powrót