Odbiór przedmiotu zamówienia „Rewitalizacja Zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice” | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie chodnika po remoncie

Odbiór przedmiotu zamówienia „Rewitalizacja Zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice”

Opublikowano: 16-12-2019
W dniu dnia 16 grudnia o godz. 10:00 odbył się odbiór przedmiotu zamówienia: „REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW NA TERENIE GMINY ŚWIEBODZICE”. Nowo wyremontowany odcinek drogi przyczyni się i poprawi nie tylko estetykę miasta, ale na pewno będzie służył naszym mieszkańcom.

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację dwóch etapów:

Etap I – Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i przyłączy z likwidacją osadników ścieków w rejonie budynków ul. Słowackiego 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a ul. Kopernika 8, 10 w Świebodzicach.

Etap II - Rewitalizacja ulicy Słowackiego w Świebodzicach wraz z otoczeniem.
 Realizacja tych etapów obejmuje:

 1. przebudowę  nawierzchni jezdni,  chodników  i placów  (podwórek) z wyeksponowaniem starych  bruków i utworzeniem  terenów  zielonych  oraz wydzielenie  strefy rekreacyjnej (kącik rekreacyjny),
 2. przebudowę schodów w bramie miejskiej,
 3. renowację starej studni i pompy,
 4. renowację historycznego muru kościelnego oraz historycznych murów ceglanych,
 5. przebudowę ogrodzeń z siatki,
 6. przebudowę oświetlenia ulicznego,
 7. rozbiórkę  części  budynków  gospodarczych  (komórek lokatorskich),
 8. budowę boksów dla pojemników na śmieci,
 9. przebudowę kanalizacji ogólnospławnej średnicy 250mm, 200mm i 160mm,
 10. budowę studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000mm,
 11. budowę studzienek inspekcyjnych średnicy 425 mm,
 12. przebudowę istniejących i budowę projektowanych wpustów deszczowych,
 13. likwidację osadników przepływowych ścieków.

 

Logotypy unijne Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska DOLNY ŚLĄSK Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice" nr RPDS.06.03.04-02-0015/17 dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej nr 6 "Infrastruktura spójności społecznej", Działanie nr 6.3 "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów", Poddziałanie nr 6.3.4 "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 2253

Powrót