Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie ze spotkania. Osoby siedzące przy stole

Segregacja odpadów komunalnych

Opublikowano: 22-01-2020
W dniach 9 i 13 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach odbyły się kolejne spotkania z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach oraz z przedstawicielami firm zarządzających nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta. Tematem spotkań była segregacja odpadów komunalnych.

Przypominamy, że od 6 września 2019 r. obowiązuje nowelizacja z 19 lipca 2019 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Znowelizowane przepisy zakładają, że segregacja odpadów komunalnych obowiązuje wszystkich. Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych obejmuje co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady.

Na spotkaniach omawiano sprawy związane z ustaleniem rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków, utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Poruszono także tematykę dotyczącą utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości.

Omawiano także kwestię Wspólnot Mieszkaniowych, które są właścicielami gruntu jedynie po obrysie budynku - w jaki sposób gmina będzie udostępniać części podwórek (działek gminnych) pod ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki.

Rozmawiano również o formach edukacji mieszkańców odnośnie znowelizowanego systemu zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

 

Autor: Wydział GNZ

Liczba wyświetleń: 1212

Powrót