Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-Urząd
Miasto i Gmina
Inwestycje
Turystyka
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Kultura i oświata
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
Film promocyjny
TV Internetowa, Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Segregacja odpadów komunalnych

Opublikowano: 22-01-2020
W dniach 9 i 13 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach odbyły się kolejne spotkania z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach oraz z przedstawicielami firm zarządzających nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta. Tematem spotkań była segregacja odpadów komunalnych.

Przypominamy, że od 6 września 2019 r. obowiązuje nowelizacja z 19 lipca 2019 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Znowelizowane przepisy zakładają, że segregacja odpadów komunalnych obowiązuje wszystkich. Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych obejmuje co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady.

Na spotkaniach omawiano sprawy związane z ustaleniem rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków, utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Poruszono także tematykę dotyczącą utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości.

Omawiano także kwestię Wspólnot Mieszkaniowych, które są właścicielami gruntu jedynie po obrysie budynku - w jaki sposób gmina będzie udostępniać części podwórek (działek gminnych) pod ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki.

Rozmawiano również o formach edukacji mieszkańców odnośnie znowelizowanego systemu zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

 

Autor: Wydział GNZ

Liczba wyświetleń: 641

Powrót