Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie z posiedzenia

Zmodyfikowany budżet nie do przyjęcia przez opozycję

Opublikowano: 03-02-2020
Pomimo wielu rozmów, wprowadzonych zmian w projekcie budżetu oraz argumentów burmistrza i skarbnika miasta radni po raz kolejny zdecydowali o nieprzyjęciu budżetu na rok 2020.

Piątkowa sesja Rady Miejskiej miała tylko dwa, ale jakże ważne dla Świebodzic i mieszkańców projekty uchwał:

  • przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2020-2026;
  • uchwała budżetowa Gminy Świebodzice na rok 2020.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiony na dzisiejszym posiedzeniu, został zmodyfikowany o zmiany sugerowane przez radnych, w szczególności o zmniejszenie deficytu o 2 000 000 zł, z kwoty 5 837 960 zł do kwoty 3 837 960 zł. Mimo podjętych rozmów i obszernego wyjaśnienia, udzielonego przez skarbnika gminy Luizę Gass-Sokólską, radni nie przyjęli projektu uchwały stosunkiem głosów: 7 za do 12 przeciw.

 

Brak budżetu blokadą dla mieszkańców

Kolejnym punktem posiedzenia była uchwała budżetowa. Do projektu wprowadzono zmiany, wniesione przez radnych, czy też przez kluby Rady Miejskiej. Burmistrz miasta Paweł Ozga szczegółowo przedstawił projekt i odpowiadał na liczne pytania radnych. Do zgromadzonych zaapelowała również skarbnik miasta, która wyczerpująco przedstawiła korzyści wynikające z przyjęcia i negatywne skutki nieuchwalenia projektu budżetu. Po długiej dyskusji i przedstawieniu przez przewodniczących klubów oficjalnych stanowisk w sprawie, radni nie podjęli projektu uchwały budżetowej, stosunkiem głosów 8 za, 12 przeciw.

- Dzisiejsza sytuacja jest dla mnie niezrozumiała i pokazuje, że nawet w tak małych gminach jak Świebodzice, polityka może wziąć górę nad współpracą i dbaniem o dobro mieszkańców. Odrzucony dziś przez Radę Miejską projekt budżetu, to wynik wielu kompromisów. Nieprzyjęcie tego projektu ma swoje konsekwencje zarówno dla inwestycji, które są prowadzone, jak i samych mieszkańców – podkreśla burmistrz Paweł Ozga.   

Dzisiejsza sesja i brak przyjęcia projektu budżetu zamyka na obecną chwilę realizację zadań. Tym samym zgodnie z art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Regionalna Izba Obrachunkowa, w terminie do końca lutego br. ustali budżet Gminy Świebodzice w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 1820

Powrót