Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie z sesji Rady Miejskiej

XXII Sesja Rady Miejskiej

Opublikowano: 04-02-2020
W czwartek, 23 stycznia, odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach.

W porządku obrad znalazły się projekty uchwał w sprawie:

 1. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Świebodzice,
 2. określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice,
 3. w sprawie zmiany uchwały określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych,
 4. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2020-2026
 5. uchwała budżetowa Gminy Świebodzice na rok 2020
 6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2020.
 7. woli przejęcia prowadzenia Szkoły Branżowej I Stopnia
 8. wyrażenia woli założenia i prowadzenia przez Gminę Świebodzice technikum.
 9. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Na wniosek radnej Zofii Marek z porządku obrad zdjęto po głosowaniu projekty w sprawie woli przejęcia i prowadzenia Szkoły Branżowej I Stopnia i wyrażenia woli założenia i prowadzenia przez Gminę Świebodzice technikum.

Kolejny wniosek o zmianę złożyła przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra, wprowadzając do porządku obrad projekty uchwał w sprawie:

 1. ustalenia składu osobowego komisji stałych: Oświaty, Wychowania i Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej;
 2. odwołania radnej Anety Dobosz ze składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i powołania jej w skład Komisji Handlu, Usług, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz odwołania radnego Sławomira Łukawskiego ze składu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i powołania w skład Komisji Rewizyjnej.

Ponadto radny Łukasz Kwadrans złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

W trakcie obrad radni zagłosowali za przyjęciem siedmiu projektów uchwał. Nie podjęli uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2020-2026 oraz uchwały budżetowej na rok 2020.

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 1212

Powrót