Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Herb na rozmytym tle

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. został uchylony

Opublikowano: 11-02-2020
Szanowni Mieszkańcy informujemy, że otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2020, ogłoszony przez burmistrza miasta Świebodzice, dnia 24 stycznia 2020 r. zostaje uchylony.

W związku z tym, że Rada Miejska nie uchwaliła budżetu do końca stycznia 2020 r., budżet ma ustalić Regionalna Izba Obrachunkowa do dnia 29 lutego.

W konsekwencji tego Gmina nie ma możliwości podpisywania nowych umów.

 


PLIKI DO POBRANIA:

Ikona pdfZarządzenie Nr 424/2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [47.93 KB]

w sprawie uchylenia zarz
Ząrzadzenia nr 412/2020 z dn. 24 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2020.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
  1. Traci moc zarządzenie nr 412/2020 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2020.
  2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ikona pdfZarządzenie Nr 425/2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [42.08 KB]

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 417/2020 z dn. 27 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na rok 2020. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

  1. Traci moc zarządzenie nr 417/2020 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na rok 2020.
  2. Zarządzenie podlega, ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 1544

Powrót