Burmistrz spotkał się z organizacjami pozarządowymi | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie uczestników spotkania przy stole

Burmistrz spotkał się z organizacjami pozarządowymi

Opublikowano: 12-02-2020
We wtorek, 11 lutego, w sali posiedzeń miejskiego ratusza odbyło się spotkanie burmistrza miasta Pawła Ozgi i sekretarz miasta Sabiny Cebuli z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego.

W spotkaniu uczestniczyła p. Jadwiga Pichurska Przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Tematem zebrania był otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2020. Burmistrz Miasta Paweł Ozga na wstępie powitał uczestników podziękował za ich obecność i udział w spotkaniu.

Burmistrz wyjaśnił sytuację, w której wszyscy się znaleźliśmy oraz jej konsekwencje. Pomimo szeroko zakrojonych działań, prowadzonych rozmów oraz wyjaśnienia daleko idących konsekwencji, które poniosą m.in. organizacje miejskie, radni projekt uchwały budżetowej odrzucili. W konsekwencji Regionalna Izba Obrachunkowa, w terminie do końca lutego br. ustali budżet Gminy Świebodzice w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Powoduje to brak możliwości rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 24 stycznia 2020 r., a ponadto zamyka możliwość zawierania umów o realizację zadań publicznych. Tym samym dokument ten traci moc. Wszyscy przedstawiciele organizacji obecni na spotkaniu, otrzymali zapewnienie, że po uzyskaniu informacji od Regionalnej Izby Obrachunkowej o wysokości środków jakie gmina może przeznaczyć na realizację zadań wyłonionych w konkursie, zostanie on ponownie ogłoszony. Ponadto sekretarz miasta zaproponowała, że z uwagi na tę sytuację pracownicy Urzędu Miejskiego służą pomocą w zakresie udzielania informacji i składania wniosków na fundusze zewnętrzne i granty w konkursach ogólnopolskich i regionalnych.

Spotkanie przebiegło w atmosferze wzajemnego zrozumienia i wspólnego pochylenia się nad sytuacją, która jest trudna dla wszystkich zainteresowanych stron i zdarzyła się pierwszy raz w historii gminy. Dodatkowo atmosferę niepotrzebnie zaognia szereg nierzetelnych i nieprawdziwych informacji, pojawiających się w Internecie, ukierunkowanych na wprowadzanie w błąd opinii publicznej.

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 1659

Powrót