Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Herb powiatu Świdnickiego

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Opublikowano: 13-02-2020
Szanowni Mieszkańcy, na prośbę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy przekazujemy komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów poddanych działaniu sił natury.

W związku z występującymi w ostatnim czasie niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi przypominam, że właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych powinni poddać użytkowane obiekty kontroli bezpiecznego użytkowania każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska). Do czynników zewnętrznych należą m. in. wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie.

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska,
a w szczególności katastrofę budowlaną.

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Świdnicy
mgr inż. Barbara Rajca

Autor: Urząd Miejski w Świebodzicach

Liczba wyświetleń: 1402

Powrót