Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Herb na rozmytym tle

Walne Zgromadzenie Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach

Opublikowano: 19-02-2020
Przekazujemy zaproszenie dla rolników, członków Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach na Walne Zgromadzenie.

Wydział PK

 

Zarząd Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach zaprasza na Walne Zgromadzenie Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach, które odbędzie się w dniu 11 marca 2020 r. o godz. 14:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 (sala posiedzeń, pokój nr 7), z następującym porządkiem obrad:

Część Pierwsza:

SPRAWY REGULAMINOWE:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Zgłaszanie uwag i poprawek do przedłożonego porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przedstawienie Protokołu z Walnego Zgromadzenia Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach z dnia 14.03.2019 r. i złożenie Sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019.
 6. Sprawozdanie z działalności finansowej Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach za rok 2019.
 7. Dyskusja i zapytania do przedłożonych sprawozdań i Protokołu z dnia 14.03.2019 r.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach za rok 2019.

Część Druga:

OBRADY:

 1. Wybór Zarządu Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach, w tym:
  Przewodniczącego i 2 (dwóch) członków Zarządu na kadencję 2020-2024.
 2. Wybór Komisji Rewizyjnej Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach, w tym:
  Przewodniczącego i 2 (dwóch) członków Komisji na kadencję 2020-2024.
 3. Przyjęcie planu pracy i określenie potrzeb melioracyjnych na rok 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej od 1 ha fizycznego na rok 2020.

Część Trzecia:

 1. Przyjęcie wniosków i zapytań.
 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 3. Sprawy różne.

Część Czwarta:

 1. Wystąpienia zaproszonych gości.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zarządu
Miejskiej Spółki Wodnej
w Świebodzicach
Marek Banaś

Autor: Urząd Miejski w Świebodzicach

Liczba wyświetleń: 1118

Powrót