Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Budynek urzędu z zewnątrz

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Opublikowano: 25-03-2020
W dniu 19 marca burmistrz miasta Paweł Ozga zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas, którego omówiono sytuację epidemiologiczną.
W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz miasta Paweł Ozga, sekretarz miasta Sabina Cebula, dyrektorzy i prezesi jednostek organizacyjnych (OSiR Świebodzice Sp. z o.o., ZGK Świebodzice Sp. z o.o., Miejskiego Zarządu Nieruchomości, Miejskiego Ośrodka Zdrowia, Ośrodka Pomocy Społecznej, ZWiK Sp. z o.o., Straży Miejskiej. Obecny był również kierownik wydziału SOL. Zgodnie z regulaminem pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego posiedzenie zostało zwołane w trybie natychmiastowym.
Podczas spotkania omówiono obecną sytuację związaną z możliwością wystąpienia przypadków koronawirusa na terenie miasta Świebodzice oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia. Burmistrz miasta omówił stan zaopatrzenia Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy w maseczki ochronne oraz w środki dezynfekcyjne. Dużą uwagę zwrócono na zachowanie i bezpieczeństwo dzieci oraz uczniów w okresie zamknięcia placówek oświatowych. Podjęte zostały kwestie zachowania profilaktyki w autobusach komunikacji miejskiej oraz przystankach autobusowych (dezynfekcja). Dyrektorzy i prezesi przedstawili wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych (zamknięcie biur obsługi klienta, zamknięcie targowiska, wprowadzenie zwiększonego reżimu utrzymania czystości w administrowanych obiektach, zamknięcie dla klientów obiektów sportowo-rekreacyjnych itp.). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Zdrowia poinformował o funkcjonowaniu placówki w związku z sytuacją epidemiologiczną oraz poddał ocenie uruchomione teleporady medyczne, rejestrację pacjentów oraz wydawanie recept na telefon. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówił ustalone, bezpieczne zasady wypłacania zasiłków 500+ dla osób nie posiadających konta bankowego, zawieszenie działalności: Klubu Seniora, Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej oraz jadłodajni (posiłki tylko na wynos). Omówione zostały również zasady i formy pomocy osobom starszym oraz pozostających w kwarantannie (dowóz posiłków, zakupów, pomoc woluntariuszy). Podczas spotkania ustalono, iż w obecnej sytuacji zasadnym jest bezwzględne stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. Zespół zarekomendował unikanie miejsc publicznych, dużych skupisk ludzi, zaniechania podróży oraz stosowanie zasad higieny osobistej. Informacje o sytuacji związanej z epidemią koronawirusa oraz instrukcje postępowania, mieszkańcy oraz goście naszego miasta mogą śledzić na stronie internetowej www.swiebodzice.pl, profilu Urzędu Miejskiego na facebooku oraz w pozostałych środkach masowego przekazu.
Autor: Wydział SOL/PK

Liczba wyświetleń: 1474

Powrót