Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

pismo Szanowna Pani Marszałek Niniejszym pismem oświadczam, że w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa i powodowaną przez niego chorobą Covid-19, oraz ustalonymi od dnia 1 kwietnia 2020r. dodatkowymi ograniczeniami , nakazami i zakazami w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nie mam możliwości należytego przygotowania oraz w sposób bezpieczny przeprowadzenia wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10.05.2020r. w Gminie Świebodzice. W świetle przepisów Kodeksu Wyborczego organy samorządowe, w tym organy gminy, pełnią istotną rolę w procesie przygotowania wyborów. W szczególności na podstawie art. 156 § 1 i§ 2 Kodeksu Wyborczego wójtowie są zobowiązani zapewnić obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych komisji oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na terenie podległych im gmin.

PISMO DO MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Opublikowano: 07-04-2020
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE 58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1 tel. (74) 6669555, fax (74) 6669509 k-to BNP Paribas Bank Polska S.A. 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270 NIP 884-23-65-249 email: bm@swiebodzice.pl Świebodzice, dnia 1 kwietnia 2020r. Szanowna Pani Elżbieta Witek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ratusz Rynek Szanowna Pani Marszałek Niniejszym pismem oświadczam, że w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa i powodowaną przez niego chorobą Covid-19, oraz ustalonymi od dnia 1 kwietnia 2020r. dodatkowymi ograniczeniami , nakazami i zakazami w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nie mam możliwości należytego przygotowania oraz w sposób bezpieczny przeprowadzenia wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10.05.2020r. w Gminie Świebodzice. W świetle przepisów Kodeksu Wyborczego organy samorządowe, w tym organy gminy, pełnią istotną rolę w procesie przygotowania wyborów. W szczególności na podstawie art. 156 § 1 i§ 2 Kodeksu Wyborczego wójtowie są zobowiązani zapewnić obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych komisji oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na terenie podległych im gmin. W marcu 2020 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wybuchła epidemia COVID- 19. Wirus stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia polskich obywateli. W konsekwencji wydane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii. Rozporządzenie wprowadziło liczne obostrzenia związane m. in. z funkcjonowaniem organów administracji publicznej. Objęło przemieszczania się obywateli oraz ograniczyło możliwość organizacji wszelkiego rodzaju spotkań. Realizując zarządzenia władz centralnych, wojewódzkich a także Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wprowadziliśmy ograniczenia w funkcjonowaniu naszego Urzędu oraz podległych jednostek, po to aby zminimalizować ryzyko zarażenia tak dla interesantów jak i pracowników. Podejmujemy wiele starań, aby praca przebiegła bez zakłóceń, jednak naszym najważniejszym zadaniem w tym czasie jest zapewnienie bezpieczeństwa a także opieka nad osobami nie będącymi w stanie samemu zaspokoić swoich potrzeb. Kierujemy wiele sił i środków, aby przygotować się na negatywny scenariusz zdarzeń. Pomimo wprowadzenia możliwości zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych drogą elektroniczną, przewiduję duże trudności w skutecznym skompletowaniu składów OKW. Ponadto, ze względu na powyższe, nie widzę też technicznej możliwości przeprowadzenia niezbędnych szkoleń dla członków OKW. Problemem, wydaje się być fakt, że nie widzimy też możliwości, aby OKW się ukonstytuowały skoro ALITLA Dworzec Kolejowy również restrykcjami swobodę ono Kościół Św. Mikołaja Mury Obronne obowiązuje zakaz spotkań do 5 osób maksymalnie a komisje w naszej gminie liczą od 9 do 11 osób.Ponadto, jak prawidłowo przeprowadzić liczenie kart do głosowania, spełnić wymóg obecności w lokalu wyborczym w dniu głosowania 2/3 składu osobowego komisji, przy tych ograniczeniach osobowych. Po zakończonym głosowaniu wszystkie materiały wraz kartami do głosowania przekazywane są przez członków OKW do Urzędu. Zwykle proces ten trwa do wczesnych godzin porannych. Urząd nie ma technicznej możliwości zapewnienia bezpieczeństwa członkom OKW i pracownikom, a tym samym naraża ich na duże prawdopodobieństwo zakażenia. W naszym mieście nie pracuje również drukarnia, w związku z czym będzie także problem z wydrukowaniem obwieszczeń Nadmieniam, również, że Dyrekcja Szpitala :Mikulicz" w Świebodzicach, w którym został utworzony odrębny obwód głosowania złożyła w dniu dzisiejszym wniosek iż w obecnej sytuacji nie wyraża zgody na utworzenie obwodu głosowania nr 16 w szpitalu. W toku wyborów przez lokale komisji wyborczych przewijają się setki głosujących osób. Wiele spośród nich może nieświadomie roznosić koronawirusa i zarażać innych głosujących. Zadaniem Burmistrza w tej sytuacji jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przebiegu wyborów. Musimy jednak brać pod uwagę, że fala zarażeń i zachorowań wywołanych przez koronawirusa, mimo wielu starań zarówno władz państwowych, służb sanitarnych, służb zdrowia i samorządów, wciąż rośnie bardzo dynamicznie. Wielu naszych mieszkańców restrykcyjnie stosuje się do ogłaszanych zaleceń, w czym pokładam nadzieję na szybkie wyciszenie epidemii. Mimo to, wielu specjalistów twierdzi, że szczyt zachorowań jest jeszcze daleko przed nami. To zaś budzi moją obawę przed długotrwałą epidemią. Mając to na uwadze, w trosce o życie i zdrowie mieszkańców odwołane zostały wszystkie imprezy. W trosce o życie i zdrowie Polaków, wybory Prezydenta powinny być również przełożone na późniejszy termin. Tak ważne wybory powinny, pozwolić na spełnienie obywatelskiego obowiązku możliwie jak największej liczbie wyborców. Naszym zadaniem jest zrobić wszystko, aby mogły się one odbyć w sposób bezpieczny, sprawny i skuteczny. Niestety, w obecnej sytuacji nie widzę możliwości, aby w profesjonalny sposób przygotować się i przeprowadzić wybory. Dlatego zwracam się do Pani Marszałek z prośbą o przeanalizowanie niniejszego oświadczenia i podjęcie skutecznych działań zmierzających do zmiany terminu wyborów, ponieważ nie jest możliwe zorganizowanie ich w dniu 10 maja 2020 r. bez narażania życia zdrowia mieszkańców naszego miasta.
Autor: Urząd Miejski w Świebodzicach

Liczba wyświetleń: 1863

Powrót