Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-Urząd
Miasto i Gmina
Inwestycje
Turystyka
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Kultura i oświata
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
Film promocyjny
TV Internetowa, Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności w spłacie podatków

Opublikowano: 09-04-2020
W związku z epidemią koronawirusa informujemy podatników prowadzących działalności gospodarczą, którzy mają lub będą mieć problem z uregulowaniem podatków w terminie ustawowym, że istnieje możliwość złożenia indywidualnego wniosku o ulgę w spłacie zobowiązania dotyczącego: podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także podatku od środków transportowych.
Zgodnie z art. 67b w powiązaniu z art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
 
Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, w formach wskazanych powyżej, nastąpi na indywidualny wniosek podatnika, w ramach pomocy de minimis. Wnioski należy przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice:
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy https://eurzad.swiebodzice.pl/ lub https://epuap.gov.pl/;
  • poprzez umieszczenie korespondencji w urnach znajdujących się w Urzędzie Miejskim (ul. Rynek 1 lub ul. Żeromskiego 27);
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
 
 
Wniosek o umorzenie można złożyć w odniesieniu do powstałej już zaległości podatkowej. W przypadku wniosku o rozłożenie zaległości (bądź należności) na raty należy wskazać ilość rat i określić dzień do którego miesięczna rata zostanie opłacona.
Organ podatkowy ustala stan należności objętych wnioskowaniem na dzień wszczęcia postępowania tj. dzień złożenia podania, tym samym odsetki za zwłokę nie naliczają się od tego dnia, aż do dnia wydania pozytywnej decyzji o udzieleniu ulgi. Przypominamy, iż na chwilę obecną nie ma możliwości prawnych, pozwalających na nie naliczanie odsetek za zwłokę od niezapłaconego w terminie podatku.
 
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie:
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatek od nieruchomości os. prawne (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności)– Wydział Egzekucji i Windykacji UM - tel. 74 666 95 67, tel. 74 666 96 38;
- podatek od nieruchomości os. fizyczne, podatek od nieruchomości os. prawne (umorzenie zaległości podatkowej), podatek od środków transportowych - Wydział Finansowo-Budżetowy UM tel. 74 666 95 66.

 

 

Autor: Wydział EW

Liczba wyświetleń: 498

Powrót