Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-urząd
E-Urząd
Poradnik klienta
Poradnik klienta
Gospodarka komunalna
Gospodarka komunalna
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Kultura i oświata
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
Film promocyjny
TV Internetowa, Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Dom Złotego Wieku w Świebodzicach

Opublikowano: 08-03-2019
W dniu 21 marca 2019 r. podczas VII sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach po głosowaniu radnych, wykreślono z porządku obrad uchwałę dotyczącą zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Oznacza to, że decyzja o budowie Domu Złotego Wieku została odroczona.

 Wszyscy radni zgadzają się, że takie miejsce jest miastu potrzebne, jednak istnieją uzasadnione wątpliwość związane z wysokim kosztem utrzymania inwestycji (.ok. 5 milionów złotych rocznie przez 18 lat).

Dalsze decyzje dotyczące budowy Domu Złotego Wieku zostaną podjęte po gruntownej analizie wszystkich dostępnych rozwiązań.

 

Wydział PS

 


 

Negocjacje w sprawie Domu Złotego Wieku

W dniu 7 marca z inicjatywy burmistrza miasta Świebodzice Pawła Ozgi odbyło się w Ratuszu Miejskim spotkanie w sprawie inwestycji pn. Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i nadbudową budynku przy ul. Rekreacyjnej 2 w Świebodzicach, z przeznaczeniem na Dom Złotego Wieku.

Przypomnijmy, że postępowanie przetargowe jest prowadzone przez Gminę Świebodzice od kwietnia 2016 roku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W początkowym etapie postępowania uczestniczyło dwóch wykonawców (Cofely Services Sp. z o. o. z Warszawy oraz NDI Parkingi Sp. z o. o. z Sopotu), którzy w ramach prowadzonego dialogu konkurencyjnego przedstawiali rozwiązania projektowe stanowiące w późniejszym etapie podstawę do składania ofert. Do składania ofert przystąpił tylko jeden z uczestników dialogu NDI Parkingi Sp. z o. o.

W ramach realizacji inwestycji budynek poddany będzie gruntownej modernizacji pod kątem funkcjonowania domu opieki społecznej ponadto działka, na której jest zlokalizowana inwestycja o powierzchni 1,24 ha będzie podlegała zagospodarowaniu terenu m. in. odtworzeniu zieleni, alejek, wybudowaniu parkingu. Teren przyległy ma nie tylko służyć pensjonariuszom ale również mieszkańcom, dlatego też burmistrz miasta nie wyklucza możliwości utworzenia placu zabaw lub innych elementów zagospodarowania terenu. Według zamierzeń w budynku będą mieściły się również gabinety lekarskie, stomatologiczne, kaplica, fryzjer itp.

Oferta wykonawcy opiewa na kwotę blisko 97.231.719,30 zł, a na tą kwotę składają się nie tylko koszty robót budowlanych ale i utrzymania obiektu przez okres 18 lat. Po stronie gminy będzie utworzenie podmiotu, który będzie świadczył usługi opiekuńcze i medyczne. Przez cały okres obowiązywania umowy wykonawca będzie zobowiązany do: utrzymania obiektu w bardzo dobrym stanie technicznym tj. wykonywania remontów, wymiany zużytego wyposażenia, dbania o teren zielony oraz za serwisowanie urządzeń.

Spotkanie, które odbyło się w dniu 7 marca miało na celu przedstawienie rozwiązań optymalizujących realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z prośbą burmistrza miasta Świebodzice. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wykonawcy Grupy NDI Parkingi Sp. z o. o.: Bartosz Szczygieł, Marcin Golly, Jan Styliński, przedstawiciel firmy Ever Tadeusz Sztop, a także burmistrz miasta Świebodzice Paweł Ozga wraz z pracownikami urzędu oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Pantal, wiceprzewodniczący Janusz Kościukiewicz, Zbigniew Opaliński z radnymi Rady Miejskiej.

Przedstawiciele wykonawcy przedstawili dwie alternatywy skrócenia okresu utrzymania Domu Złotego Wieku:

  1. z osiemnastu lat na dziesięć lat, w tym przypadku kwota ulega zmniejszeniu do 83 875 000 zł, czyli będzie mniejsza o 13.356.719,30;
  2. do pięciu lat i tu kwota ulega znacznemu obniżeniu, do 76 650 000 zł, czyli będzie mniejsza o 20.581.719,30;

Podczas spotkania padło wiele pytań kierowanych od radnych Rady Miejskiej na temat finansowania inwestycji oraz jej realizacji. Na wszystkie wątpliwości odpowiadali przedstawiciele firmy NDI wraz z burmistrzem miasta. który podkreślał, jak ważna jest to dla miasta inwestycja biorąc pod uwagę aspekt społeczny. Burmistrz zaproponował ponowne przeanalizowanie wcześniej przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, które byłyby bardziej przydatne dla naszych mieszkańców. Ostateczna decyzja w sprawie Domu Złotego Wieku zostanie podjęta przez Radę Miejską.

 

Obiekt przed modernizacją, po przekazaniu
od Starostwa Powiatowego w
Świdnicy
2010-2018

 

Wizualizacja obiektu po modernizacji

Autor: Wydział PS

Liczba wyświetleń: 2232

Powrót