Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-urząd
E-Urząd
Poradnik klienta
Poradnik klienta
Gospodarka komunalna
Gospodarka komunalna
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Kultura i oświata
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
Film promocyjny
TV Internetowa, Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

XIII sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach

Opublikowano: 30-07-2019
W ubiegły piątek (26 lipca) odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach. Na posiedzeniu gościnnie pojawił się poseł na Sejm RP Ireneusz Zyska. Opowiedział on zgromadzonym w sali posiedzeń i mieszkańcom oglądającym transmisję o spotkaniu z Premierem RP Mateuszem Morawieckim.

Poseł przekazał informację o złożeniu wniosku do Prezesa Rady Ministrów, dotyczącego uruchomienia dotacji celowej z rezerwy budżetowej państwa w wysokości 785 tys. zł na remont wraz z przebudową budynków SP nr 3 i ich otoczenia.

W trakcie dalszych obrad procedowano projekty uchwał w sprawie:

 1. zmian budżetu gminy na 2019 r.
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2019-2025
 3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu
 4. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Świebodzice na rzecz Powiatu Świdnickiego, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu w zakresie dróg publicznych.
 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach
 6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 w Świebodzicach.

Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte.

Dokonane na sesji zmiany budżetu gminy pozwolą na wykonanie szeregu ważnych dla miasta i jego mieszkańców zadań m.in.:

 • remontu Szkoły Podstawowej nr 3;
 • oświetlenia przejść dla pieszych;
 • oświetlenia ul. Droga Węglowa,
 • budowy placu zabaw przy boisku na Cierniach;
 • montażu systemu nawadniania na stadionie miejskim;
 • budowy zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 4;
 • wykonania projektu "małej obwodnicy" Osiedla Piastowskiego.

Ponadto dzięki projektowi uchwały, dotyczącemu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu, możliwe będzie wykonanie dwóch przystanków i chodnika w dzielnicy Ciernie.

Podczas obrad przyjęto również dwa projekty uchwał dotyczące sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cierni i Śródmieścia, które pozwolą realnie zaplanować inwestycje na tym terenie. Plan przed zmianami był wykonany jedynie w oparciu o mapy. Przez to był mało dokładny (np. planowana droga teoretycznie była wyznaczona poprawnie, a realnie przebiegałaby przez środek istniejącego budynku).

Autor: Wydział PS

Liczba wyświetleń: 596

Powrót