Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
Klawiatura z myszką
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka
Logo Unijne
 
 Tablica informacyjna - unijna
Gmina Świebodzice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców" 
Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniącej funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. 
Dofinansowanie projektu z UE: 3 008 052,70 PLN 
 
Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko 
Logo Unia Europejska Fundusz Spójności 

TERENY ZIELONE - Aktualności

Park Sportowy. Widok placu budowy z lotu ptaka.

Park Sportowy na Osiedlu Piastowskim

Kolejną inwestycją realizowaną przez Gminę Świebodzice w ramach projektu dofinansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów...
Opublikowano: 20-10-2020
Czytaj dalej
Aleja w Parku przy ul. Jeleniogórskiej.

Park przy ul. Jeleniogórskiej

Trwają prace na terenie Parku przy ulicy Jeleniogórskiej. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu dofinansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez...
Opublikowano: 20-10-2020
Czytaj dalej
Droga w parku

Park przy ul. Jeleniogórskiej

Z tygodnia na tydzień zmienia się wizerunek parku przy ul. Jeleniogórskiej realizowanego z unijnego projektu pn. "Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia...
Opublikowano: 30-07-2020
Czytaj dalej
Park sportowy

Park Sportowy

Pełną parą idą prace związane z budową Parku Sportowego na Osiedlu Piastowskim z unijnego projektu pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców".
Opublikowano: 29-07-2020
Czytaj dalej
Drzewa

PARK PRZY UL. JELENIOGÓRSKIEJ

Pod koniec czerwca rozpoczęły się prace na terenie parku przy ul. Jeleniogórskiej. Zostały wytyczone ścieżki i miejsca nasadzeń roślinności.
Opublikowano: 21-07-2020
Czytaj dalej
Roboty w parku koparka i walec

Park Sportowy „rośnie w oczach“

Trwają intensywne prace na terenie budowanego Parku Sportowego w ramach projektu pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice, poprzez tworzenie i odnawianie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców”.
Opublikowano: 15-07-2020
Czytaj dalej
Park historyczny

Park Historyczny

30 czerwca (wtorek) zostały zakończone prace na terenie Parku Historycznego przy ul. Łącznej 49, natomiast odbiór odbył się 8 lipca (środa). Uczestniczyli w nim: burmistrz miasta Paweł Ozga, wykonawca Dariusz Stańczyk - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stańczyk...
Opublikowano: 09-07-2020
Czytaj dalej
Zdjęcie terenu parku sportowego

Park Sportowy

Trwają prace na terenie kolejnej inwestycji w ramach projektu pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice, poprzez tworzenie i odnawianie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców”. Budowany jest Park Sportowy między...
Opublikowano: 19-05-2020
Czytaj dalej
park

Park przy ul. Łącznej

Obecnie trwają intensywne prace inwestycyjne związane z budową parku przy ul. Łącznej. Pogoda sprzyja prawidłowemu przebiegowi prac związanych z realizacją zadania pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i...
Opublikowano: 27-03-2020
Czytaj dalej
park podczas remontu

Park przy ul. Łącznej

W parku przy ul. Łącznej trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców”.
Opublikowano: 12-03-2020
Czytaj dalej

Logo Świebodzice Poprawa Jakości Środowiska

Idea Graficzna forma logo projektu nawiązuje do dwóch zasadniczych elementów związanych z projektem: głównego hasła problemowego zawartego w tytule – poprawa jakości środowiska - oraz historią miasta. W zakresie najważniejszych symboli w logo wykorzystano tarczę zegara oraz organizmy roślinne i zwierzęce jako wskaźnik wysokiej jakości środowiska. Przyjęte symbole mają odzwierciedlać działania miasta zmierzające do poprawy jakości środowiska.Gmina Świebodzice dla swoich mieszkańców zamierza realizować przy pomocy dofinansowania 85% kosztów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, kompleksowe odnowienie i tworzenie terenów zielonych, min. budowę skwerów, mini parków, placów sportowych, które będą miejscem edukacji proekologicznej, odpoczynku i relaksu w Gminie.

KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA WYBRANYCH OBSZARÓW GMINY ŚWIEBODZICE na potrzeby realizacji zadania pod nazwą: ,,Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców”.

Realizowane obiekty na terenie Gminy:Obiekt 1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka), całkowita powierzchnia 0,8420 ha. Teren znajduje się wewschodniej części miasta. Teren otaczają ulice Kolejowa i Wolności.


Obiekt 2 Skwer przy ulicy Świdnickiej. Teren znajduje się we wschodniej części miasta.


Obiekt 3 Park Miejski przy ul. Krótkiej, całkowita powierzchnia 2,2381 ha.


Obiekt 4 Trasa spacerowa wzdłuż Pełcznicy, całkowita powierzchnia 3,377 ha. Teren znajduje się w południowe części miasta. Teren ograniczają ulice: Kasztanowa (od południa) i Wiejska (od północy).


Obiekt 5 Teren przy ul. Rekreacyjnej (Ośrodek Sportowy), całkowita powierzchnia 5,1506 ha. Teren znajduje się w południowej części miasta.


Obiekt 6 Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka, całkowita powierzchnia 0,1795 ha. Teren znajduje się w południowej części miasta.


Obiekt 7 Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy), całkowita powierzchnia 0,3528 ha. Teren znajduje się w zachodniej części miasta.


Obiekt 8 Teren przy ulic Dąbrówki Park Sportowy, całkowita powierzchnia 2,12 ha. Teren znajduje się w zachodniej części miasta.


Obiekt 9 Teren przy ulicy Łącznej 49 (Park historyczny), całkowita powierzchnia 0,9326 ha. Teren znajduje się w centralnej części miasta. Teren położony jest w sąsiedztwie rzeki Pełcznicy.


Obiekt 10 Trasa spacerowa – ulica Spacerowa (w stronę Książa), całkowita powierzchnia 0,9491ha. Teren znajduje się w południowej części miasta.


Obiekt 11 Park przy ulicy Jeleniogórskiej (dawny cmentarz), całkowita powierzchnia 1,3203 ha. Teren znajduje się w zachodniej części miasta.


Obiekt 12 Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe), całkowita powierzchnia 1,3610 ha. Teren znajduje się we wschodniej części miasta.

Wizualizacja przykładowego obiektu:

Obiekt 1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka), całkowita powierzchnia 0,8420 ha. Teren znajduje się we wschodniej części miasta. Teren otaczają ulice Kolejowa i Wolności.

 

Teren przykład wizualizacji

Inwentaryzacja ogólna terenu przy ul. Kolejowej (Staw Warszawianka)

 • Staw Warszawianka (niem. Wilhelmsbad) to teren dawnego kamieniołomu, który funkcjonował do 1864 r. W związku z budową Kolei Świebodzickiej, atrakcyjnym położeniem na terenie podgórskim i bliskim położeniem od miejsc uzdrowiskowych, miasto rozwijało tereny rekreacyjne. W 1884 r. powstał kompleks wodno-rekreacyjny w skład którego wchodziła restauracja, taras taneczny, wypożyczalnia łódek i gondoli (Wietrzyński, 2010).

 • Obecnie teren znajduje się pod opieką Polskiego Związku Wędkarskiego. Zagospodarowanie terenu nie sprzyja rekreacji. Teren położony jest w bliskiej odległości od Centrum. Od strony północnej i wschodniej obszar ograniczają ulice Kolejowa oraz Wolności. Staw od południa bezpośrednio graniczy z terenem zieleni przy ul. Świdnickiej, a od zachodu z zabudową mieszkaniową. Opisywane miejsce usytuowane jest w stosunkowo niewielkiej odległości od innych analizowanych obszarów: ok. 370 m od Parku Miejskiego i ok. 920 m od terenów sportowych przy ul. Rekreacyjnej. Podczas projektowania zalecane jest powiązanie funkcjonalne (np. ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne), obszaru stanowiącego przedmiot opracowania z innymi obiektami zieleni.


 • Teren stawu ogrodzony jest od strony północnej i wschodniej ogrodzeniem z siatki, a od południa i zachodu głównie murem - często w złym stanie technicznym. Obszar jest trudno dostępny z uwagi na bardzo strome skarpy (różnica wysokości wynosi 3-15 m) i tylko dwa wejścia zlokalizowane od strony skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. Wolności.

 • Głównym elementem dominującym w kompozycji przestrzennej jest staw (z niewielką fontanną) zajmujący ok. 75% powierzchni działki. Na skarpach ziemnych otaczających staw rosną liczne stare okazy drzew, których pierwotną (historyczną) kompozycję zacierają liczne samosiewy młodych drzew. Drzewostan charakteryzuje nieregularny, swobodny układ, jedynie w sąsiedztwie strefy wejściowej do dziś zachował się liniowy układ starych kasztanowców (Aesculus hippocastanum). W składzie gatunkowym dominują kasztanowce pospolite, klony pospolite (Acer platanoides), topole białe (Populus alba), jesiony wyniosłe (Fraxinus excelsior) i robinie akacjowe (Robinia pseudoaccia) - gatunek inwazyjny. Na terenie rośnie ponadto okazały buk pospolity (Fagus sylvatica) o obw. 360cm - pomnik przyrody. Obszar dawnego kamieniołomu ze względu na swoją lokalizację, ukształtowanie terenu jest miejscem o dużym potencjale rekreacyjnym. Na terenie znajdują się dwa niewielkie budynki gospodarcze oraz ruiny budynków. Stan techniczny budynków jest dobry, jednak stylistyczna forma oraz lokalizacja stanowi dysharmonijny element kompozycji przestrzennej.

 • W zakresie istniejących elementów małej architektury, na terenie występują: barierka drewniana, umiejscowiona wzdłuż skarpy w północnej części obszaru, betonowe schody terenowe, ławki o konstrukcji drewniano-żeliwnej, betonowe kosze, niewielki fontanna (przy bramie wjazdowej). Stan techniczny wymienionych elementów jest dobry. Mało estetycznym elementem wyposażenia jest kontener na śmieci zlokalizowany bezpośrednio przy ławkach w strefie wejściowej (należy zmienić jego lokalizację).


Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Kolejowej (Staw Warszawianka) – założenia projektowe:

 • Koncepcja zakłada adaptację istniejącego przebiegu ciągu komunikacyjnego z uwzględnieniem uformowania dwóch placów wypoczynkowych (w sąsiedztwie obecnej fontanny w strefie wejściowej oraz w sąsiedztwie pomostu tanecznego). Z uwagi na zmianę aranżacji przestrzennej i kompozycję zieleni, koncepcja zakłada przeniesienie funkcji głównego wejścia (aktualnie furtka od strony skrzyżowania ulic Kolejowej i Wolności) w strefę głównej bramy wjazdowej (od strony ulicy Kolejowej). Nowa lokalizacja głównego wejścia wymaga stworzenia dodatkowego przejścia przez jezdnię, co znajduje swoje uzasadnienie – wpłynie korzystnie na poprawę dostępności do parku.

 • W zakresie planowanej kompozycji zieleni koncepcja zakłada adaptację jak największej liczby drzew istniejących z uwzględnieniem koniecznych prac porządkowych: wycinek drzew zasłaniających widok od strony wejścia w kierunku planowanego pomostu tanecznego (główna oś widokowa), usunięcie gatunków inwazyjnych (robinii akacjowych) i samosiewów młodych drzew.

 • W zakresie planowanego programu użytkowego i związanej z tym kompozycji przestrzennej, koncepcja zakłada wprowadzenie nowych funkcji rekreacyjnych, uformowanie placu wypoczynkowego, wprowadzenie pomostów drewnianych umożliwiających uprawianie sportów wodnych (bez możliwości kąpieli), wybudowanie atrakcyjnej drewnianej wiaty wraz z zapleczem sportowym (etap 2), stworzenie przestrzeni sprzyjającej organizacji imprez plenerowych (pomost taneczny).

 • W zakresie planowanej kompozycji przestrzennej koncepcja zakłada ponadto wprowadzenie tarasu widokowego w formie placu wypoczynkowego od strony północnej terenu (tu konieczne jest wprowadzenie przejścia dla pieszych); taras widokowy ma stanowić atrakcyjne miejsce wypoczynku biernego z możliwością obserwacji tafli wody.


 • W zakresie zieleni koncepcja zakłada wprowadzenie gatunków dostosowanych do istniejących warunków siedliskowych oraz podnoszących walory dekoracyjne i estetyczne miejsca.


 • Ścieżki w północno-zachodniej części terenu wykonane są z kostki granitowej, a ich stan określa się jako dobry. Wokół stawu biegnie ścieżka gruntowa o zmiennej szerokości wytyczona przez użytkowników terenu (głównie wędkarzy).


 • Teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (nr 17). Obszar oznaczony jest jako teren zieleni urządzonej oraz teren wód powierzchniowych. MPZP swoimi zapisami nie zmienia obecnego przeznaczenia terenu. Obszar leży w strefie otuliny Książańskiego Parku Krajobrazowego.