Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-Urząd
Miasto i Gmina
Inwestycje
Turystyka
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Kultura i oświata
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
Film promocyjny
TV Internetowa, Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

Aktualności oświatowe


 

MIASTO ŚWIEBODZICE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE WIELKANOCNYM
"NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNEGO STOŁU"

PLIK DO POBRANIA:

Regulamin konkursu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [132.36 KB]

 

 


 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzice, na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

Art. 131 ust.1-4 oraz art. 133 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 określa Zarządzenie Nr 418/2020 r. Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 27stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzice na rok szkolny 2020/2021.

 

WIĘCEJ INFORMACJI ..., plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [11.59 KB]

 


"Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta"  

            Szanowni Mieszkańcy, poniżej przekazujemy informację w imieniu organizatora ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" – Centrum Rozwoju Lokalnego:

„Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice. Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców", w której uczestniczy już 2500 szkół i przedszkoli z całej Polski (więcej o akcji: www.edu.crl.org.pl), a także pod hasztagiem #DzieciUcząRodziców na Facebooku.

Zależy nam na tym, by film "Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta" dotarł do jak największego grona odbiorców. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie linku do filmiku na stronie internetowej Państwa gminy. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=3UMLbjkEzA

Wydział ES

 


STYPENDIA SPORTOWE, NAGRODY I WYRÓZNIENIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE W ROKU 2019
 
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przez osoby fizyczne za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2019.
Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLVI/275/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz tryb ich przyznawania i pozbawiania.

 1. Wnioski o stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych ul. Żeromskiego 27 , I piętro, pokój nr 10, w godz. od 7:30 do 15:30.
 2. Wzór wniosku do pobrania:

Informacji i wyjaśnień w sprawie przyznania stypendiów, nagród i wyróżnień udziela pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27 pok. nr 10 tel. 74 6669512.

 

 PLIK DO POBRANIA:

  WNIOSEK O PRZYZNANIE, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [165.67 KB]

- stypendium sportowego*
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe*
- wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe * 

 


NOWY ROK SZKOLNY – NOWE WYZWANIA, NOWE PROJEKTY DLA ŚWIEBODZICKICH SZKÓŁ

 1. ERASMUS + „RYTMY DLA EUROPY” - jest o program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży w latach 2014-2020. Projekt ten w Gminie Świebodzice realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 2 od roku 2018 i ma trwać przez trzy lata. W I półroczu 2019 r. nauczyciele wraz z uczniami - uczestnikami biorącymi udział w projekcie brali udział w spotkaniach w Finlandii oraz Bułgarii. Ponadto to od 6 do 12 października uczniowie z czterech zaprzyjaźnionych szkół z terenu Niemiec, Francji, Bułgarii i zagoszczą w Świebodzicach.
   
 2. Projekt „SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK” ma na celu zachęcenie uczniów klas I – III szkół podstawowych do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Został opracowany przez Dolnośląski Szkolny Związek Sportowy i spełnia wszelkie wymagania i cele podstawy programowej. Do programu przystąpiły cztery szkoły podstawowe. Uroczysta inauguracja programu odbyła się 23 września 2019 r.
   
 3. Projekt „UMIEM PŁYWAĆ” realizowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Przedmiotem projektu „Umiem pływać” jest organizacja zajęć sportowych dla dzieci w Wodnym Centrum Rekreacji w Świebodzicach. Udział w nim biorą dzieci z klas I – III Szkoły Podstawowej nr 2. Projekt obejmuje organizację nauki pływania.
   
 4. Program „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” to działania skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela. W Gminie Świebodzice udział w programie wzięła Szkoła Podstawowa Integracyjna.
   
 5. Projekt „EDUKACJA WARTA ZACHODU” realizowany jest przez Gminę Świebodzice w Szkole Podstawowej nr 2. Celem jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów oraz doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematycznych.
   
 6. W ramach zapewnienia wszystkim uczniom dostępu do nowoczesnej, cyfrowej edukacji powstał program OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA (OSE). Sieć ta ma zapewnić szkołom dostęp do szybkiego internetu, usług i treści edukacyjnych oraz bezpieczeństwa sieci. Wszystkie placówki z terenu Gminy Świebodzice przystąpiły do Rządowego programu bezpłatnego dostępu do internetu. Dostarczone przez Operatora OSE usługi z pewnością przyczynią się do zdobywania przez uczniów kompetencji i umiejętności cyfrowych oraz wyrównywania szans edukacyjnych.

 


 

ŚRODKI Z PROGRAMU „MALUCH+” I NIE TYLKO DLA GMINY ŚWIEBODZICE

Program „MALUCH+” zakłada dofinansowanie na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci. O wsparcie z tego programu mogły ubiegać się gminy, samorządy województwa, powiaty oraz podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Świebodzice wystąpiła o dofinansowanie dla Żłobka Miejskiego nr 2.

W ramach programu (modułu 2) otrzymała dotację w wysokości 39.600,00 zł na bieżące wydatki już funkcjonującej grupy żłobkowej oraz kwotę 138.000,00 zł na wyposażenie i montaż placu zabaw, dostosowanie sali do potrzeb dzieci oraz na bieżące funkcjonowanie (moduł 1 a i 1b).

Ponadto Szkoła Podstawowa nr 4 otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego programu ”Aktywna tablica” kwotę 14.000,00 zł. na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 


 

Centrum Usług Wspólnych

Burmistrz Miasta informuje, że z dniem 1 lipca 2019 r. utworzone zostało Centrum Usług Wspólnych, które prowadzić będzie obsługę finansowo-ksiegową polegająca na prowadzeniu spraw płacowych pracowników, rachunkowości i sprawozdawczości, dla jednostek obsługiwanych tj. publicznych szkół , przedszkoli i żłobków.

Centrum Usług Wspólnych nie jest wydzieloną jednostką organizacyjną Gminy Świebodzice, organizacyjnie podlegać będzie Wydziałowi Edukacji Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.

Dane adresowe:
Centrum Usług Wspólnych
58 – 160 Świebodzice
ul. Żeromskiego 27
tel. 74 6669970
Główna Księgowa – Urszula Lasek

 


 

Powrót