Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
Klawiatura z myszką
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

EDUKACJA: Pliki do pobrania

logo pdfWNIOSEK O DOFINANSOWANIE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ROKU 2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [175.71 KB]


logo pdfWNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [94.81 KB]

logo pdfWniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [95.09 KB]


logo pdfWniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [203.18 KB]


logo pdfWniosek o przyznanie stypendium za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [205.93 KB]


 logo pdf WNIOSEK O PRZYZNANIE, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [165.67 KB]

 - stypendium sportowego*
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe*
- wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe * 


 logo pdfWniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [23.35 KB]


logo pdfWNIOSEK o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [82.88 KB]


logo pdfINFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [51.57 KB]


logo pdf WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [64.49 KB]


logo pdfFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [481.51 KB]


logo pdfOŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [35.20 KB]


logo pdfOŚWIADCZENIE O KOSZTACH PONIESIONYCH NA KSZTAŁCENIE UCZNIA, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [31.42 KB]


logo pdfOŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIE PRAWA DO ODWOŁANIA, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [81.00 KB]


logo pdfZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [36.57 KB]


 

logo pdfOŚWIADCZENIE mój syn/moja córka spełnia / nie spełnia / obowiązek nauki, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [43.90 KB]

 

Powrót