Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-urząd
E-Urząd
Poradnik klienta
Poradnik klienta
Gospodarka komunalna
Gospodarka komunalna
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna

Regulamin korzystania ze szlaków rowerowych

Regulamin korzystania ze znakowanych szlaków rowerowych wytyczonych przez Gminę Świebodzice, Gminę Wałbrzych i LOT Księstwa Świdnicko - Jaworskiego:

 1. Turystyka rowerowa uprawiana jest na własną odpowiedzialność i ryzyko rowerzystów.
 2. Administrator szlaków lub zarządca dróg nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane jakością i stanem technicznym nawierzchni.
 3. Jazda rowerem po oznakowanych trasach rowerowych odbywa się zgodnie z kodeksem drogowym, na ogólnych zasadach korzystania z dróg publicznych, zaś zasady pierwszeństwa na tych drogach określają przepisy o ruchu drogowym.
 4. W miejscu gdzie szlak rowerowy pokrywa się z turystycznym szlakiem pieszym należy bezwzględnie ustąpić miejsca pieszym,
 5. W każdym przypadku korzystający z tras winien dostosować się do wskazań i poleceń zarządcy terenu, przez który szlak przebiega. W szczególności winien dostosować się czasowych ograniczeń wprowadzonych z przyczyn podanych przez zarządcę,
 6. Technika, sposób oraz szybkość jazdy musi być dostosowania do warunków panujących na trasie. Korzystający z tras winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności warunki atmosferyczne, stan nawierzchni trasy, ukształtowanie terenu, ruch pojazdów oraz pieszych, itp.
 7. Turystykę rowerową można uprawiać jedynie w porze dziennej oraz podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, nie stanowiących zagrożenia dla turysty,
 8. Kolory tras nie oznaczają trudności technicznych i kondycyjnych, ani długości tras.
 9. Korzystanie z tras rowerowych jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem powyższego regulaminu oraz regulaminu korzystania z tras rowerowych na obszarze Nadleśnictwa Wałbrzych oraz Nadleśnictwa Świdnica.
Regulamin korzystania z tras rowerowych na terenie Nadleśnictwa Wałbrzych, Nadleśnictwa Świdnica oraz Nadleśnictwa Jawor

 1. Turystykę rowerową na obszarze w/w nadleśnictw można uprawiać jedynie po trasach do tego przeznaczonych,
 2. Nadleśnictwa nie odpowiadają za bezpieczeństwo turystów oraz za szkody i wypadki spowodowane jakością i stanem technicznym dróg, bowiem korzystanie z tras rowerowych odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność jadącego,
 3. Osoby uprawiające turystykę pieszą oraz pojazdy mechaniczne mają pierwszeństwo przed jadącymi na rowerze.
 4. Rowerowa grupa turystyczna może liczyć maksymalnie 8 osób.
 5. Wszelkiego rodzaju imprezy mogą odbywać się jedynie na mocy odrębnych uzgodnień.
 6. Szlabany ustawione na drogach leśnych nie stanowią zakazu wjazdu, pod warunkiem, że nie są oznaczone dodatkowo tablicami lub znakami zabraniającymi ich przekraczania.
 7. Turyści korzystający z tras rowerowych winni przestrzegać i dostosowywać się do przepisów :
 8. -ustawy o lasach,
 9. -ochrony przeciwpożarowej
 10. -ochrony przyrody
 11. oraz znaków informacyjnych.
 12. Korzystanie z tras rowerowych jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem powyższego regulaminu oraz regulaminu korzystania ze znakowanych szlaków rowerowych wyznaczonych przez Gminę Świebodzice.


Powrót