Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Projekt: „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom”

Logotypy dofinansowania Fundusze Europejskie Program regionalny Herb Dolny Śląsk Flaga Unia europejska europejski fundusz społeczny
 
Tytuł Projektu:
Projekt: „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom”, o numerze RPDS.02.01.04-02 0011/16. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działanie 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW”
 


Cel projektu:
Wzrost jakości i dostępności e-usług administracyjnych istotnych dla mieszkańców, przedsiębiorców i pracowników JST w gminach: Strzegom, Świebodzice i Żarów oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez realizację zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym działań.
 


Główne rezultaty:
  • Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:
  • Wzrost ilości dostępnych e-usług adm. w 3 JST
  • Wzrost jakości dostępnych e-usług adm. w 3 JST
  • Wzrost świadomości mieszkańców o możliwościach e-usług adm. w 3 JST
  • Podniesienie sprawnos´ci działania urze?do´w administracji samorza?dowej i jakos´ci obsługi obywateli

 

Grupa docelowa Projektu:
  • 3 urzędy JST (Gmina Strzegom, Gmina Świebodzice, Gmina Żarów) i ich jednostki zależne wraz z pracownikami,
  • mieszkańcy i przedsiębiorcy z gmin
 
Termin realizacji:
1.04.2017-31.03.2018

 
Beneficjent:
Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju

 
Partnerzy:
Gmina Strzegom, Gmina Świebodzice, Gmina Żarów

 
Wartość projektu:
3 679 970,00 zł

Kwota dofinansowania:
2 351 500,83 zł