Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-Urząd
Miasto i Gmina
Inwestycje
Turystyka

Infrastruktura społeczna - AKTUALNOŚCI

 

W dniu 23.04.2019 r. przedstawiciele Gminy Świebodzice podpisali, w siedzibie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, umowę o dofinansowanie proejkktu pn. "Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, osi priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej, działanie nr 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AW.

Główny cel projektu stanowi zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej oraz deinstytucjonalizacja usług poprzez przebudowę budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach, w wyniku której powstanie przestrzeń służąca działalności Klubu Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach.

Celem projektu będzie powstanie Klubu Integracji Społecznej, w którym prowadzona będzie działalność służąca osobom najbardziej potrzebującym w zakresie m. in. szkoleń, grup wsparcia, informacji zawodowej, pomocy psychologicznej oraz prawnej, a także nieodpłatnego dostępu do komputera, internetu i telefonu w celu poszukiwania pracy.

Całkowita wartość projektu: 1 052 185,00 PLN
Dofinansowanie: 742 227,00 PLN

 


 
RPO WD 2014-20120
Powrót