Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIX/273/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 poz. 573) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Świebodzicach
Zdzisław Pantal

 

 

PLIK DO POBRANIA:


Ikona pdfProgram Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [267.76 KB]

Ikona docProgram Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [102.00 KB]

 

Ikona pdfSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2018, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [442.51 KB]

Ikona docSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2018, plik: Rozszerzenie: txt, Rozmiar: [12.63 KB]


 

Powrót